Plafonarea preturilor la energie electrica

energie selected

Energie electrica

gaz

Gaze naturale

Ordonanta de urgenta nr 119/2022 privind plafonare preturilor la energie poate fi consultata aici.

CLIENT NONCASNIC

1. Ce trebuie sa faca un client noncasnic care se incadreaza la art 1. litera c, d, e din OUG 119/2022?

Acestia sunt:

 1. intreprinderi mici si mijlocii, astfel cum sunt definite in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare,  operatori economici din domeniul industriei alimentare;
 2. spitale publice si private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, unitati de invatamant publice si private, definite conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum crese, furnizori publici si privati de servicii sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. institutii publice, altele decat cele prevazute la lit. d)

Pentru a beneficia de facilitatile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta a Guvernului incepand cu data de 1 septembrie 2022, beneficiarii prevazuti la art. 1 alin. (1), lit. c) – e) au obligatia de a depune catre furnizorul de energie electrica o solicitare insotita de o declaratie pe propria raspundere Anexele 4 si 5 la OUG 119/2022 (modelele acestor documente sunt disopnibile in toate Centrele de Relatii cu Clientii CEZ si online aici).

2. Cum se calculeaza pretul energiei pentru un client noncasnic IMM, definit conform legii nr 346/2004, si pentru un operator economic din domeniul industriei alimentare?

Pretul maximum este 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021

Diferenta de consum lunar de energie electrica se factureaza conform prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG 27/2022, respectiv suma urmatoarelor componente:

 1. componenta de achizitie stabilita in conditiile prevazute la art. 6;
 2. componenta de furnizare stabilita in conditiile prevazute la art. 4;
 3. componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei in vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru serviciile prestate de catre operatorii retelelor/sistemelor de distributie si transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de catre operatorii depozitelor de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
 4. componentele reprezentate de TVA, accize, contributia aferenta schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

3. Cum se calculeaza pretul energiei pentru un client noncasnic care se incadreaza la plafonare conform OUG 119/2022, art 1, litera d)?

Spitale publice si privatescoli pubice si private si cresele si alti furnizori publici de servicii sociale vor plati un pret de maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al acestor institutii publice. 

4. Cum se calculeaza pretul energiei pentru un client noncasnic care se incadreaza la art 1, litera e)?

Institutii publice altele decat cele prevazute la litera d) vor plati maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum in anul 2021. 

Diferenta de consum lunar de energie electrica se factureaza conform prevederilor art. 5 alin. (1), respectiv suma urmatoarelor componente:

 1. componenta de achizitie stabilita in conditiile prevazute la art. 6;
 2. componenta de furnizare stabilita in conditiile prevazute la art. 4;
 3. componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei in vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru serviciile prestate de catre operatorii retelelor/sistemelor de distributie si transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de catre operatorii depozitelor de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
 4. componentele reprezentate de TVA, accize, contributia aferenta schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

5. Cum se calculeaza factura pentru ceilalti clienti noncasnici, conform OUG 119/2022?

Pretul final facturat (conform art. 5, alin. 1) se stabileste de catre fiecare furnizor ca suma a urmatoarelor componente, dupa caz:

 1. componenta de achizitie stabilita in conditiile prevazute la art. 6;
 2. componenta de furnizare stabilita in conditiile prevazute la art. 4;
 3. componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei in vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru serviciile prestate de catre operatorii retelelor/sistemelor de distributie si transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de catre operatorii depozitelor de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
 4. componentele reprezentate de TVA, accize, contributia aferenta schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

6. Pe factura mea nu apare plafonarea. De ce?

In acest caz, nu te incadrezi la consumatorii noncasnici care sunt mentionati in art. 1 alin. (1), lit. c), d), e) din OUG 27/2022 sau nu ai depus la furnizorul de energie electrica o solicitare insotita de o declaratie pe propria raspundere conform Anexelor 4 si 5 la OUG 119/2022, fie beneficiezi deja de un pret avantajos, mai mic decat valorile plafonate ale preturilor de energie electrica.

Informatiile privind plafonare la energie electrica, pentru clienti non-casnici, in perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2022 pot fi consultate aici.