Documente utile pentru clientii casnici

fire

Doresti sa semnezi un contract nou de gaze naturale?

Vezi mai jos ce documente sunt necesare:

  • Copie C.I.;
  • Declarație pe propria răspundere privind utilizarea gazelor naturale numai pentru desfășurarea activităților casnice;
  • Copie a actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum. Pentru protecţia consumatorului, se pot decupa părţi nerelevante pentru serviciul de furnizare; 
  • Acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului. În cazul în care solicitantul persoană fizică are calitatea de chiriaş/concesionar sau altă calitate similară şi atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul;
  • Acordul de acces (dacă este disponibil);

*Documentele se depun în copie, semnate, conform cu originalul.

editing

Doresti sa modifici consumul estimat la energia electrica?

In cazul in care constati diferente notabile intre consumul lunar estimat si cel real, poti corecta acest lucru foarte usor.
Tot ce trebuie sa faci este sa completezi formularul de consum pentru clientii casnici, cu cantitatile lunare pe care le consideri corecte.

editing

Doresti sa modifici titularul de contract?

Daca doresti sa schimbati titularul de contract sunt necesare aceleasi documente ca la contractare.