conservarea energiei in demersul de dezvoltare durabila

Ce rol are conservarea energiei in dezvoltarea durabila?

Conceptul de dezvoltare durabila a apărut ca urmare a conștientizării consecințelor negative pe care creșterea economică și globalizarea le generează asupra mediului și societății. Multe dintre aceste probleme (schimbările climatice, deficitul de resurse naturale, etc) pot fi rezolvate abordând acest concept la nivel social, economic sau ecologic.

În încercarea de a găsi soluțiile potrivite pentru aceste probleme, unul dintre cei mai importanți piloni ai dezvoltării durabile se referă la conservarea energiei. Conservarea energiei este o direcție de mediu care vizează, pe lângă diminuarea dependenței de resursele energetice neregenerabile și protecția mediului, o economie din punct de vedere financiar și obținerea bunăstării planetei. 

Cu toate acestea, aceste obiective necesită implicarea activă atât a persoanelor fizice, cât și a companiilor și autorităților din întreaga lume. Iată, așadar, ce trebuie să știi despre conservarea energiei ca măsură în demersul dezvoltării durabile.

La ce se referă conceptul de dezvoltare durabila (sustenabilitatea)?

Sustenabilitatea este definită ca o dezvoltare care satisface cerințele actuale fără a împiedica capacitatea generațiilor următoare de a-și îndeplini propriile nevoi. Creșterea economică aduce numeroase progrese care determină atât efecte pozitive, cât și negative. Din acest motiv, dacă până acum cărbunele a fost o sursă accesibilă de energie, acest combustibil fosil generează un cost uriaș pentru mediu și societate. În plus, este o resursă care provoacă gaze cu efect de seră, contribuind într-o foarte mare măsură la schimbările climatice.

Astfel, prin dezvoltare durabila, se intenționează adoptarea unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic, diversificarea aprovizionării cu resurse naturale și conservarea energiei electrice.

Cum acționează conceptul de dezvoltare durabila?

Conceptul de dezvoltare durabila ia în calcul o creștere echilibrată, la nivelul a trei piloni – incluziunea socială, sustenabilitatea mediului și prosperitatea economică. Așadar, putem vorbi de efecte pozitive la nivel:

 • ecologic – se previne riscul de utilizare excesivă a resurselor naturale pentru a proteja mediul și a utiliza rațional resursele acestuia. Conservarea energiei și investițiile în energii regenerabile conduc la obținerea sustenabilității mediului pe mai multe fronturi;
 • social – sustenabilitatea poate conduce la dezvoltarea oamenilor, comunităților și culturilor pentru a ajuta la obținerea unui nivel superior al calității vieții, sistemului sanitar și al educației la nivel mondial.
 • economic – sustenabilitatea își menține focusul pe creșterea economică, care creează bunăstare pentru toți, fără să afecteze mediul. Investițiile și distribuția egală a resurselor economice vor îmbogăți pilonii sustenabilității pentru o dezvoltare durabila completă. 

Conservarea energiei vs. eficiența energetică – există vreo diferență?

Cu toate că folosim „conservarea energiei” și „eficiența energetică” în mod interschimbabil, aceste noțiuni sunt diferite. Eficiența energetică presupune utilizarea unor instrumente care îndeplinesc aceeași sarcină cu mai puțină energie decât o fac instrumentele convenționale.

Termostatele inteligente sau becurile economice sunt exemple de instrumente eficiente energetic. Pe de altă parte, conservarea energiei este o măsură ecologică și economică care implică tranziția către comportamente și obiceiuri care diminuează consumul de energie și care, uneori, necesită o investiție inițială mai mare. Cu toate acestea, investiția inițială este minimă în comparație cu beneficiile obținute pe termen lung.

Care este rolul conservării energiei în demersul de dezvoltare durabila?

În primul rând, protecția mediului este motivul pentru care conservarea energiei este o prioritate. Arderea combustibililor fosili pentru producția de energie electrică poluează considerabil atmosfera și produce deșeuri periculoase care afectează sănătatea. 

Astfel, conservarea energiei permite reducerea numărului de emisii de carbon, determinând un nivel superior al calității vieții. Este important de menționat faptul că măsurile de conservare a energiei nu diminuează direct cantitatea de emisii, ci mai degrabă vorbim de faptul că permite o reducere a nevoii de a produce o nouă cantitate de energie care poate genera emisii de CO2.

Organizațiile internaționale prevăd că emisiile legate de energie vor crește cu 70% până în 2050, motiv pentru care este primordial să ne schimbăm obiceiurile de consum.

De asemenea, conservarea energiei vine și ca un răspuns la cantitatea limitată de resurse energetice non-regenerabile. Acestea necesită un timp semnificativ (de obicei secole) pentru a-și reface capacitățile de producție. Ba mai mult, oamenii continuă să consume energie într-un mod mai accelerat decât are loc producția de energie.

Cu alte cuvinte, conservarea energiei diminuează cheltuielile legate de extracția combustibililor fosili și producția de energie. Prin urmare, acest lucru ar contribui la întărirea economiei prin prisma faptului că oamenii vor dispune de mai multe venituri pentru consumul altor bunuri și servicii.

Din fericire, oamenii au început să se preocupe tot mai mult de cum pot asigura conservarea energiei pe fondul beneficiilor pe care le aduce:

 • protecția mediului;
 • diminuarea valorii facturilor la utilități; 
 • obținerea rentabilității investițiilor în măsuri de conservare a energiei;
 • creșterea valorii proprietății prin investiții în măsuri de conservare a energiei;
 • îmbunătățirea calității vieții;
 • prevenirea creșterii prețurilor legate de energia electrică.

Ce măsuri poți lua pentru conservarea energiei?

O primă acțiune în acest demers constă în tranziția către energii regenerabile (eoliană, solară, hidroelectrică, biocombustibili). De asemenea, un alt instrument care limitează consumul de energie neregenerabilă se referă la taxele care privesc amprenta de carbon. Aceste taxe pun o anumită presiune pe utilizatori. Aceștia sunt determinați să reducă consumul de energie neregenerabilă și să treacă spre energiile verzi.

O altă modalitate excelentă de a conserva energia presupune schimbarea comportamentului angajaților în companii cu privire la modul în care utilizează energia la locul de muncă. Printre activitățile care contribuie eficient la obținerea dezvoltării durabile, se numără următoarele:

 • stingerea becurilor;
 • oprirea echipamentelor atunci când nu sunt folosite;
 • implicarea în programe de CSR, etc.

De asemenea, aceste măsuri pot fi abordate și de consumatorii casnici  în demersul lor de conservare a energiei.

În plus, pentru a reduce consumul de energie și a crește durata de utilizare, se poate opta pentru:

 • renovarea clădirilor publice;
 • modernizarea sistemului de iluminat stradal, etc.

Acest lucru devine o premisă către o dezvoltare durabila eficientă a societății și a mediului înconjurător, asigurând un mediu prielnic atât generațiilor actuale, cât și viitoare. 

În concluzie, conservarea energiei (privită ca un pilon al dezvoltării sustenabile) va rămâne printre prioritățile importante ale umanității.