TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-URILOR SI APLICATIILOR ON-LINE CEZ VANZARE

Termeni si conditii de utilizare a site-urilor si aplicatiilor on-line CEZ Vanzare pentru utilizarea aplicatiilor on-line CEZ, va rugam sa cititi cu atentie urmatorii termeni si conditii.

Accesarea aplicatiilor on-line reprezinta acordul cu privire la termenii si conditiile de utilizare, precum si acordul dumneavoastra implicit cu privire la prelucrarea datelor si utilizarea aplicatiilor. Acolo unde legea impune existenta consimtamantului expres, specific si neechivoc cu privire la colectarea si prelucrarea anumitor categorii de date personale, va vom solicita acest consimtamant in conditiile legii.

Serviciile pe care aceasta sectiune le furnizeaza sunt rezervate persoanelor cu varsta de peste 18 ani. CEZ isi rezerva dreptul de a utiliza mijloacele tehnice disponibile pentru a verifica varsta utilizatorilor. 

I. OPERATORI

Cez Vanzare S.A. cu sediul in Craiova, str. Calea Severinului, nr.97, etaj 1, jud. Dolj – operator inchis sub numarul 4680 in registrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.) de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

II. CONDITIILE SI CONSECINTELE UTILIZARII SITE-ULUI/APLICATIILOR ON-LINE

Toate informatiile continute in acest site sunt considerate informatii cu caracter general. Toate cele prezentate in acest site sunt valabile numai pentru CEZ Vanzare S.A. si afiliatii/imputernicitiisai si sunt proprietatea CEZ Vanzare S.A.

CEZ Vanzare S.A. detine toate drepturile de proprietate intelectuala privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile, imaginile si toate celelalte materiale prezentate in acest site. Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicare sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al CEZ Vanzare S.A.

CEZ Vanzare S.A. permite vizualizarea si descarcarea materialelor de pe site-urile Web exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu conditia pastrarii in materialele descarcate/copiate a tuturor anunturilor privind drepturile de autor si a altor elemente privind proprietatea intelectuala existenta in documentele originale – fara alterarea acestora.

Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest site, reproducerea acestora, afisarea, derularea sau distribuirea publica, utilizarea lor in scopuri publice sau comerciale, utilizarea acestor materiale pe un alt website sau in orice mediu computerizat legat in retea. Materialele publicate pe acest site apartin in exclusivitate CEZ Vanzare S.A. si/sau partenerilor sai. Orice utilizare neautorizata a acestora si a marcilor CEZ Vanzare S.A. constituie o incalcare a legislatiei drepturilor de autor si marcilor, precum si a altor norme legale in vigoare aplicabile. Nerespectarea oricaruia dintre acesti Termeni conduce automat la anularea dreptului de a utiliza acest site si la obligatia aflata in sarcina dumneavoastra de a distruge imediat toate materialele descarcate sau imprimate.

CEZ Vanzare S.A. nu raspunde pentru functionarea continua a serviciilor/aplicatiilor, compatibilitatile dintre aplicatiile CEZ si aplicatiile folosite de Utilizatori si nici pentru folosirea aplicatiilor prin mijloace si metode frauduloase/abuzive de catre orice persoana.

CEZ Vanzare S.A. nu poate controla si nu ofera niciun fel de sugestii, garantii sau conditii privind securitatea sau continutul informatiilor externe ce trec de la reteaua Utilizatorului prin Internet in vederea accesarii si utilizarii serviciilor/aplicatiilor CEZ Vanzare S.A. Serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – retea ce nu este sub controlul direct sau indirect al CEZ Vanzare S.A.

CEZ Vanzare S.A. va face tot ce este rezonabil posibil, va depune toate eforturile pentru a mentine securitatea informatiilor si va lua masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii securitatii datelor, insa nu poate garanta ca informatia pe care Utilizatorul o primeste sau o trimite folosind serviciile prin intermediul Internetului va fi permanent in siguranta. Astfel, CEZ Vanzare S.A. recomanda sa verificati in permanenta politicile de securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastra, precum si terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel incat acesta sa aiba instalat un software impotriva virusilor de orice tip sau a oricaror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

Utilizatorul declara si garanteaza ca are dreptul legal de accesare a serviciilor/aplicatiilor CEZ Vanzare S.A. si/sau a fost autorizat/imputernicit de catre titular pentru toate actiunile pe care le intreprinde in aplicatiile CEZ Vanzare S.A.

Utilizatorul nu poate folosi si/sau permite vreunei terte persoane sa foloseasca serviciile/aplicatiile CEZ Vanzare S.A. pentru scopuri imorale sau ilegale.

Utilizatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor de acces la serviciile/aplicatiile CEZ Vanzare S.A. (user si parola), fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informatii de acces catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.

Utilizatorul este direct responsabil pentru toate actiunile si erorile sale care conduc la pierderi materiale si/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terti, indiferent daca a actionat cu intentie, din neglijenta sau din imprudenta (avand drept consecinta, de exemplu, facilitarea tranzactiilor neautorizate sau a tentativelor frauduloase de acces). Utilizatorul poate avea acces la serviciile/aplicatiile CEZ Vanzare S.A. 24h/zi, 7 zile/saptamana, cu exceptia perioadelor in care serviciile/aplicatiile CEZ Vanzare S.A. sunt restrictionate sau suspendate din motive tehnice.

Utilizatorii care afecteaza securitatea sistemelor sau retelelor sau care atenteaza la integritatea acestora vor suporta consecintele (penale sau civile) stabilite de normele legale aplicabile.

CEZ Vanzare S.A. va depune toate diligentele si eforturile pentru ca aplicatiile/serviciile sale sa functioneze la parametri maximi pentru a va transmite toate datele si informatiile actualizate. Totusi, CEZ Vanzare S.A. nu garanteaza ca aplicatiile/serviciile si paginile aflate pe site-ul www.cezinfo.ro nu contin erori sau ca functioneaza permanent la parametri maximi, astfel ca CEZ Vanzare S.A. nu va fi legal responsabil pentru vreo inadvertenta sau informatie eronata prezentata in aplicatiile sale, insa va intreprinde toate actiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a oricaror eventuale erori.

III. TERMENI SI CONDITII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CEZ Vanzare S.A. asigura Utilizatorul care foloseste in mod legal aplicatiile CEZ Vanzare S.A. de pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale acestuia si de respectarea dreptului sau la protectia vietii private, in privinta prelucrarii propriilor date cu caracter personal. Aceasta obligatie nu subzista daca informatiile respective au fost dezvaluite de catre Utilizator catre alte persoane ori in situatia in care aceste informatii au intrat in posesia altor persoane in mod fraudulos, neimplicand culpa CEZ Vanzare S.A. sau in cazul in care CEZ Vanzare S.A. este obligata sa le dezvaluie prin acte normative in vigoare aplicabile.

Utilizatorul intelege si este de acord ca exercitarea dreptului sau de opozitie fata de prelucrarea propriilor date cu caracter personal in conditiile si termenii mentionati prin prezentul document ar putea conduce la imposibilitatea prestarii anumitor servicii sau indeplinirii anumitor obligatii contractuale de catre CEZ Vanzare S.A., insa acest aspect nu conditioneaza incheierea sau mentinerea in vigoare a contractului cu CEZ Vanzare S.A. de existenta acordului Utilizatorului de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.

Daca refuzul Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea furnizarii de catre CEZ Vanzare S.A. a serviciilor de comunicatii electronice sau la imposibilitatea punerii la dispozitie a serviciilor site-ului si aplicatiilor sale, CEZ Vanzare S.A. va fi exonerat de orice raspundere pentru prejudiciile suferite de Utilizator in acest sens.

Conform cerintelor Regulamentului general U.E. nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (denumit in cele ce urmeaza „GDPR”), care consolideaza drepturile persoanelor vizate si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal in Uniunea Europeana si cele ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, CEZ Vanzare S.A. si imputernicitii sai prelucreaza si administreaza in conditii de siguranta datele personale colectate de la persoane fizice in scopul derularii activitatilor de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale in baza contractelor incheiate cu acestea, al informarii clientilor privind situatia contului lor cezinfo.ro si de colectare debite/recuperarea creantelor de la proprii clienti, al utilizarii contului cezinfo.ro conform functionalitatilor disponibile in aplicatia pusa la dispozitia Utilizatorilor, precum si in scopuri de marketing, reclama, publicitate, organizare de campanii promotionale si atribuire premii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza direct de catre CEZ Vanzare S.A., precum si prin imputerniciti, conform prevederilor GDPR, prin mijloace manuale/automatizate, cu respectarea cerintelor de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvaluite numai persoanelor autorizate, in conditii stabilite prin proceduri tehnice si organizatorice adecvate pentru pastrarea confidentialitatii datelor personale, de protejare impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, conform legilor aplicabile si GDPR.

Prin participarea la campaniile marketing si publicitate organizate de CEZ Vanzare S.A. si transmiterea datelor personale inclusiv prin intermediul unor aplicatii automate on line si/sau prin completarea datelor personale in formularul de creare cont CEZ Vanzare S.A., bifarea sectiunii „Doresc sa primesc mesaje referitoare la promotii si oferte speciale CEZ si ale partenerilor sai”, folosirea aplicatiilor CEZ Vanzare S.A. si/sau prin completarea formularului pentru incheierea Contractelor de furnizare a energiei electrice sau gazelor naturale, persoanele vizate isi exprima explicit consimtamantul  pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate (inclusiv, dar fara a se limita la, colectarea, utilizarea si stocarea acestora) si pentru includerea in baza de date a CEZ Vanzare S.A. in scopurile precizate mai sus. Prin bifarea casutei „Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal”, persoanele vizate isi exprima totodata explicit consimtamantul ca CEZ Vanzare S.A. sa poata furniza/transmite datele personale in scopurile precizate mai sus si companiilor afiliate CEZ Vanzare S.A. sau altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat in temeiul unui angajament de confidentialitate incheiat prin care se garanteaza ca aceste date sunt protejate impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat si ca transmiterea se face conform legislatiei in vigoare.

Scopul constituirii bazei de date a CEZ Vanzare S.A. il reprezinta incheierea si executarea contractului de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, respectiv pentru furnizarea energiei electrice/gazelor naturale  in baza unui contract, cat si pentru colectarea si recuperarea creantelor rezultate din acest contract.

CEZ Vanzare S.A. prelucreaza datele personale ale Clientilor proprii, in temeiul legilor aplicabile, cu buna-credinta, in scopuri legitime, pentru informarea Clientilor prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la campaniile sau alte actiuni de marketing si publicitate desfasurate de CEZ Vanzare S.A. si/sau de catre partenerii sai. CEZ Vanzare S.A. pastreaza informatiile personale colectate pe perioada de desfasurare a activitatii societatii, respectand reglementarile legale in vigoare aplicabile si utilizand politici si proceduri de securitate adecvate pentru asigurarea securitatii acestor date.

CEZ Vanzare S.A. pune la dispozitia Clientilor sai o linie telefonica speciala (Info Linia CEZ) cu numarul 0251 929, apelabila telefonic, cu tarif normal, cu program non-stop pentru informatii privind distributia energiei electrice, iar pentru informatii comerciale, zilnic, in intervalul orar 08:00 – 20:00. Apeland numarul 0251 929 si continuand convorbirea dupa ascultarea mesajului de informare inregistrat, persoanele vizate isi exprima in mod explicit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul liniei telefonice in scopul analizarii solicitarilor lor si pentru imbunatatirea calitatii serviciilor in legatura cu contractul de furnizare a energiei electrice sau gazelor naturale.
Conform GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces – persoanele vizate au dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Vanzare S.A.;
 • Dreptul la rectificare – persoanele vizate au dreptul de a solicita corectarea datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Vanzare S.A. in cazul in care ajung sa fie inexacte, incorecte sau incomplete;
 • Dreptul de a fi uitat – in anumite circumstante, persoanele vizate pot cere ca datele cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Vanzare S.A. sa fie sterse din evidentele CEZ Vanzare S.A.;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in anumite conditii, persoanele vizate pot cere restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Vanzare S.A.;
 • Dreptul la portabilitate – in anumite conditii, persoanele vizate au dreptul de a solicita transferul datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Vanzare S.A. catre o alta organizatie;
 • Dreptul de opozitie la prelucrare – persoanele vizate au dreptul de a se opune activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal care le apartin, in situatii justificate de circumstantele lor personale; cand prelucrarea cu privire la care se exercita dreptul de opozitie are ca scop activitati de marketing direct, persoana vizata se poate opune oricand si neconditionat la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
 • Dreptul de a va opune prelucrarii care presupune luarea automata a deciziilor (ex. profilarea) – persoanele vizate au dreptul de a se opune actelor de prelucrare a datelor lor cu caracter personal care implica sau au ca rezultat luarea de decizii automate (de exemplu prin crearea de profile);
 • Dreptul de a adresa sesizari – pentru orice incalcari ale drepturilor sale cu privire la protectia datelor sale cu caracter personal aflate in posesia CEZ Vanzare S.A., persoanele vizate vor putea adresa sesizari si petitii utilizand datele de contact de mai jos si, in caz de raspuns nesatisfacator, catre responsabilul pentru protectia datelor din cadrul Grupului CEZ si/sau autoritatile relevante (ANSPDCP).

Persoanele vizate isi pot exercita drepturile de mai sus accesand sectiunea « Protectia Datelor Personale» de pe aceasta pagina.

IV. SERVICIUL E-FACTURA CEZ VANZARE

E-factura, serviciul de transmitere electronica a facturii CEZ Vanzare, de energie electrica sau gaze naturale, prin intermediul postei electronice.

Clientii care doresc sa beneficieze de primirea facturii curente de energie electrica pe adresa de e-mail au la indemana E-factura. Intra in contul My CEZ, accesand https://mycez.cezinfo.ro/ si aplica acum!

Ce este E-factura CEZ Vanzare?

E-factura CEZ Vanzare este un serviciu creat special pentru clientii CEZ Vanzare, prin care este asigurat procesul de transmitere-receptie a facturii curente de energie electrica sau gaze naturale in format electronic prin intermediul adresei de e-mail.

IMPORTANT! In momentul in care un client a aderat la acest nou serviciu, nu va mai primi factura curenta CEZ Vanzare pe suport de hartie. Revenirea la primirea facturii tiparita pe suportul de hartie se poate face oricand, fara costuri suplimentare. Dezactivarea sau Reactivarea acestei optiuni se poate realiza prin accesarea sectiunii E-factura din contul My CEZ.

ATENTIE! Pentru orice alta factura emisa catre clienti de alta entitate a Grupului CEZ in Romania, se vor folosi canalele traditionale de transmitere (posta, respectiv Centrele de Relatii cu Clientii CEZ Vanzare).

Care sunt principalele beneficii ale primirii prin e-mail a facturilor de energie electrica?

 • reducerea duratei de transmitere – receptie a facturii – scaderea la minim a timpului de distribuire fizica;
 • rapiditate in luarea deciziei efectuarii platii – odata ce factura ti-a fost comunicata ai posibilitatea luarii deciziei de efectuare a platii in acel moment sau conform termenului de plata agreat prin contract, tinand cont de bugetul disponibil;
 • acces in timp real la informatii – posibilitatea vizualizarii facturii imediat ce aceasta a fost emisa;
 • arhivarea electronica a facturilor cu impact minim asupra mediului;
 • gratuitatea serviciului – CEZ Vanzare nu percepe niciun cost suplimentar la factura pentru acest nou serviciu.

Ce trebuie sa faca un client pentru a primi E-factura CEZ Vanzare?

Tot ce trebuie sa faca un client CEZ Vanzare pentru a primi factura in format electronic este sa intre in contul My CEZ, sa acceseze sectiunea E-factura, sa apese butonul Activeaza, sa completeze adresa de e-mail unde doreste sa primeasca facturile si sa confirme link-ul de activare receptionat pe respectiva adresa. 

Ce ar trebui sa ia in considerare un client care vrea sa adere la serviciul E-factura CEZ Vanzare?

 • Clientul trebuie sa mentioneze o adresa valida de e-mail, in cazul unei erori, furnizorul de energie electrica si gaze naturale nu poarta responsabilitatea netransmiterii facturii.
 • Daca intervin modificari privind adresa de e-mail a clientului este necesara notificarea furnizorului de energie electrica si gaze naturale.
 • Recomandam verificarea periodica a e-mail-ului pentru a urmari primirea facturii curente si a notificarilor transmise de CEZ Vanzare, precum si asigurarea permanenta a spatiului suficient in casuta de e-mail pentru primirea corespondentei.
 • Factura este transmisa si poate fi vizualizata in format PDF.
 • Factura se considera primita in momentul in care CEZ Vanzare transmite e-mail-ul ce are atasat un exemplar al acesteia.
 • Obligativitatea de plata a facturii curente emise de CEZ Vanzare este independenta de vizualizarea sau nu a facturii si/sau e-mail-ului.

ATENTIE! CEZ Vanzare nu poate fi trasa la raspundere de utilizarea defectuoasa a serviciului in sensul in care clientul furnizeaza unei alte persoane informatiile primite. Este datoria clientului sa se protejeze si sa nu comunice unei terte persoane, pentru nici un motiv, informatiile pe care le primeste.

Care sunt pasii realizati de catre CEZ Vanzare pentru activarea serviciului?

 • Activarea serviciului E-factura CEZ Vanzare, daca sunt indeplinte toate conditiile de aderare.
 • Trimiterea periodica (la data emiterii facturii) a unui e-mail de notificare ce va contine factura curenta, in format electronic, la adresa de email specificata de client.

Cum platesc factura CEZ Vanzare?

Reamintim clientilor nostri ca plata facturii de energie electrica se efectueaza, conform datelor scadente inscrise pe factura. Contravaloarea facturii primite se poate achita fara a fi necesara prezentarea acesteia, utilizând numai codul de client, astfel:

 • prin Debit Direct la oricare din bancile partenere: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, ING, Garanti Bank;
 • prin Internet Banking la oricare din bancile partenere: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, ING;
 • prin transfer bancar: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, ING, Citibank, Garanti Bank;
 • prin card bancar: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, ING, QIWI;
 • cu numerar la: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, Creditcoop, CEC Bank, Payzone, Paypoint, Westaco Express, Garanti Bank, QIWI, Un-Doi Centru de plati.
 • plata online: prin intermediul aplicatiei My CEZ, accesand https://mycez.cezinfo.ro/.

V. DISPOZITII FINALE

CEZ Vanzare S.A. isi rezerva dreptul de a modifica prezentul document la anumite intervale de timp fara a anunta personal fiecare Utilizator si fara a fi necesar un acord expres al Utilizatorilor in acest sens. Modificarile vor fi aduse la cunostinta Utilizatorilor prin afisare pe site-ul web la adresa www.cezinfo.ro si/sau in aplicatiile on-line CEZ Vanzare S.A. si vor fi considerate ca fiind acceptate de catre Utilizator daca acestia continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe canalele mentionate.
CEZ Vanzare S.A. recomanda sa verificati in permanenta site-ul nostru pentru a fi la curent cu orice modificare a Termenilor si Conditiilor din prezentul document sau alte documente similare, cu precadere inainte de orice accesare a site-ului sau utilizare a aplicatiei si sa ne semnalati daca intervin modificari care nu corespund convingerilor dumneavoastra. In caz contrar se considera ca ati acceptat tacit termenii si conditiile de utilizare a site-ului/aplicatiei si/sau de prelucrare a datelor cu caracter personal. In situatia in care legea impune, in contextul acestor modificari, primirea consimtamantului expres, specific si neechivoc cu privire la colectarea si prelucrarea anumitor categorii de date personale, va vom solicita acest consimtamant in conditiile legii.

CEZ Vanzare S.A. nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea de a se conforma obligatiilor prevazute in prezentul document ca rezultat al oricarei cauze aflate in afara controlului sau, incluzand, dar fara a se limita la evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, actiunea sau inactiunea guvernului, a altor retele, a unor terti sau a unor autoritati competente pentru care CEZ Vanzare S.A. nu este responsabil.
Acest website (cu exceptia link-urilor catre site-uri externe) este controlat de catre CEZ Vanzare S.A. Prin accesarea acestui site, Utilizatorii accepta ca orice disputa legata de acesta va fi guvernata si interpretata in concordanta cu legislatia romaneasca si va fi dedusa spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.

 Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia (in alte state), in masura in care conditiile tehnice o permit. CEZ Vanzare S.A. nu garanteaza in niciun fel ca prin continutul sau, acest site se supune legislatiei aplicabile in alte tari din afara Romaniei (inclusiv referitoare la proprietatea intelectuala).

Utilizatorii confirma ca au citit si accepta termenii si conditiile stipulate. Utilizarea serviciului implica acceptarea in totalitate a acestor termeni si conditii.

In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile mentionate, va rugam sa nu folositi acest site

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-URILOR SI APLICATIILOR ON-LINE CEZ VANZARE

Termeni si conditii de utilizare a site-urilor si aplicatiilor on-line CEZ Vanzare pentru utilizarea aplicatiilor on-line CEZ, va rugam sa cititi cu atentie urmatorii termeni si conditii.

Accesarea aplicatiilor on-line reprezinta acordul cu privire la termenii si conditiile de utilizare, precum si acordul dumneavoastra implicit cu privire la prelucrarea datelor si utilizarea aplicatiilor. Acolo unde legea impune existenta consimtamantului expres, specific si neechivoc cu privire la colectarea si prelucrarea anumitor categorii de date personale, va vom solicita acest consimtamant in conditiile legii.

Serviciile pe care aceasta sectiune le furnizeaza sunt rezervate persoanelor cu varsta de peste 18 ani. CEZ isi rezerva dreptul de a utiliza mijloacele tehnice disponibile pentru a verifica varsta utilizatorilor. 

I. OPERATORI

Cez Vanzare S.A. cu sediul in Craiova, str. Calea Severinului, nr.97, etaj 1, jud. Dolj – operator inchis sub numarul 4680 in registrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.) de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

II. CONDITIILE SI CONSECINTELE UTILIZARII SITE-ULUI/APLICATIILOR ON-LINE

Toate informatiile continute in acest site sunt considerate informatii cu caracter general. Toate cele prezentate in acest site sunt valabile numai pentru CEZ Vanzare S.A. si afiliatii/imputernicitiisai si sunt proprietatea CEZ Vanzare S.A.

CEZ Vanzare S.A. detine toate drepturile de proprietate intelectuala privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile, imaginile si toate celelalte materiale prezentate in acest site. Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicare sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al CEZ Vanzare S.A.

CEZ Vanzare S.A. permite vizualizarea si descarcarea materialelor de pe site-urile Web exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu conditia pastrarii in materialele descarcate/copiate a tuturor anunturilor privind drepturile de autor si a altor elemente privind proprietatea intelectuala existenta in documentele originale – fara alterarea acestora.

Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest site, reproducerea acestora, afisarea, derularea sau distribuirea publica, utilizarea lor in scopuri publice sau comerciale, utilizarea acestor materiale pe un alt website sau in orice mediu computerizat legat in retea. Materialele publicate pe acest site apartin in exclusivitate CEZ Vanzare S.A. si/sau partenerilor sai. Orice utilizare neautorizata a acestora si a marcilor CEZ Vanzare S.A. constituie o incalcare a legislatiei drepturilor de autor si marcilor, precum si a altor norme legale in vigoare aplicabile. Nerespectarea oricaruia dintre acesti Termeni conduce automat la anularea dreptului de a utiliza acest site si la obligatia aflata in sarcina dumneavoastra de a distruge imediat toate materialele descarcate sau imprimate.

CEZ Vanzare S.A. nu raspunde pentru functionarea continua a serviciilor/aplicatiilor, compatibilitatile dintre aplicatiile CEZ si aplicatiile folosite de Utilizatori si nici pentru folosirea aplicatiilor prin mijloace si metode frauduloase/abuzive de catre orice persoana.

CEZ Vanzare S.A. nu poate controla si nu ofera niciun fel de sugestii, garantii sau conditii privind securitatea sau continutul informatiilor externe ce trec de la reteaua Utilizatorului prin Internet in vederea accesarii si utilizarii serviciilor/aplicatiilor CEZ Vanzare S.A. Serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – retea ce nu este sub controlul direct sau indirect al CEZ Vanzare S.A.

CEZ Vanzare S.A. va face tot ce este rezonabil posibil, va depune toate eforturile pentru a mentine securitatea informatiilor si va lua masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii securitatii datelor, insa nu poate garanta ca informatia pe care Utilizatorul o primeste sau o trimite folosind serviciile prin intermediul Internetului va fi permanent in siguranta. Astfel, CEZ Vanzare S.A. recomanda sa verificati in permanenta politicile de securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastra, precum si terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel incat acesta sa aiba instalat un software impotriva virusilor de orice tip sau a oricaror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

Utilizatorul declara si garanteaza ca are dreptul legal de accesare a serviciilor/aplicatiilor CEZ Vanzare S.A. si/sau a fost autorizat/imputernicit de catre titular pentru toate actiunile pe care le intreprinde in aplicatiile CEZ Vanzare S.A.

Utilizatorul nu poate folosi si/sau permite vreunei terte persoane sa foloseasca serviciile/aplicatiile CEZ Vanzare S.A. pentru scopuri imorale sau ilegale.

Utilizatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor de acces la serviciile/aplicatiile CEZ Vanzare S.A. (user si parola), fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informatii de acces catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.

Utilizatorul este direct responsabil pentru toate actiunile si erorile sale care conduc la pierderi materiale si/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terti, indiferent daca a actionat cu intentie, din neglijenta sau din imprudenta (avand drept consecinta, de exemplu, facilitarea tranzactiilor neautorizate sau a tentativelor frauduloase de acces). Utilizatorul poate avea acces la serviciile/aplicatiile CEZ Vanzare S.A. 24h/zi, 7 zile/saptamana, cu exceptia perioadelor in care serviciile/aplicatiile CEZ Vanzare S.A. sunt restrictionate sau suspendate din motive tehnice.

Utilizatorii care afecteaza securitatea sistemelor sau retelelor sau care atenteaza la integritatea acestora vor suporta consecintele (penale sau civile) stabilite de normele legale aplicabile.

CEZ Vanzare S.A. va depune toate diligentele si eforturile pentru ca aplicatiile/serviciile sale sa functioneze la parametri maximi pentru a va transmite toate datele si informatiile actualizate. Totusi, CEZ Vanzare S.A. nu garanteaza ca aplicatiile/serviciile si paginile aflate pe site-ul www.cezinfo.ro nu contin erori sau ca functioneaza permanent la parametri maximi, astfel ca CEZ Vanzare S.A. nu va fi legal responsabil pentru vreo inadvertenta sau informatie eronata prezentata in aplicatiile sale, insa va intreprinde toate actiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a oricaror eventuale erori.

III. TERMENI SI CONDITII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CEZ Vanzare S.A. asigura Utilizatorul care foloseste in mod legal aplicatiile CEZ Vanzare S.A. de pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale acestuia si de respectarea dreptului sau la protectia vietii private, in privinta prelucrarii propriilor date cu caracter personal. Aceasta obligatie nu subzista daca informatiile respective au fost dezvaluite de catre Utilizator catre alte persoane ori in situatia in care aceste informatii au intrat in posesia altor persoane in mod fraudulos, neimplicand culpa CEZ Vanzare S.A. sau in cazul in care CEZ Vanzare S.A. este obligata sa le dezvaluie prin acte normative in vigoare aplicabile.

Utilizatorul intelege si este de acord ca exercitarea dreptului sau de opozitie fata de prelucrarea propriilor date cu caracter personal in conditiile si termenii mentionati prin prezentul document ar putea conduce la imposibilitatea prestarii anumitor servicii sau indeplinirii anumitor obligatii contractuale de catre CEZ Vanzare S.A., insa acest aspect nu conditioneaza incheierea sau mentinerea in vigoare a contractului cu CEZ Vanzare S.A. de existenta acordului Utilizatorului de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.

Daca refuzul Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea furnizarii de catre CEZ Vanzare S.A. a serviciilor de comunicatii electronice sau la imposibilitatea punerii la dispozitie a serviciilor site-ului si aplicatiilor sale, CEZ Vanzare S.A. va fi exonerat de orice raspundere pentru prejudiciile suferite de Utilizator in acest sens.

Conform cerintelor Regulamentului general U.E. nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (denumit in cele ce urmeaza „GDPR”), care consolideaza drepturile persoanelor vizate si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal in Uniunea Europeana si cele ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, CEZ Vanzare S.A. si imputernicitii sai prelucreaza si administreaza in conditii de siguranta datele personale colectate de la persoane fizice in scopul derularii activitatilor de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale in baza contractelor incheiate cu acestea, al informarii clientilor privind situatia contului lor cezinfo.ro si de colectare debite/recuperarea creantelor de la proprii clienti, al utilizarii contului cezinfo.ro conform functionalitatilor disponibile in aplicatia pusa la dispozitia Utilizatorilor, precum si in scopuri de marketing, reclama, publicitate, organizare de campanii promotionale si atribuire premii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza direct de catre CEZ Vanzare S.A., precum si prin imputerniciti, conform prevederilor GDPR, prin mijloace manuale/automatizate, cu respectarea cerintelor de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvaluite numai persoanelor autorizate, in conditii stabilite prin proceduri tehnice si organizatorice adecvate pentru pastrarea confidentialitatii datelor personale, de protejare impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, conform legilor aplicabile si GDPR.

Prin participarea la campaniile marketing si publicitate organizate de CEZ Vanzare S.A. si transmiterea datelor personale inclusiv prin intermediul unor aplicatii automate on line si/sau prin completarea datelor personale in formularul de creare cont CEZ Vanzare S.A., bifarea sectiunii „Doresc sa primesc mesaje referitoare la promotii si oferte speciale CEZ si ale partenerilor sai”, folosirea aplicatiilor CEZ Vanzare S.A. si/sau prin completarea formularului pentru incheierea Contractelor de furnizare a energiei electrice sau gazelor naturale, persoanele vizate isi exprima explicit consimtamantul  pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate (inclusiv, dar fara a se limita la, colectarea, utilizarea si stocarea acestora) si pentru includerea in baza de date a CEZ Vanzare S.A. in scopurile precizate mai sus. Prin bifarea casutei „Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal”, persoanele vizate isi exprima totodata explicit consimtamantul ca CEZ Vanzare S.A. sa poata furniza/transmite datele personale in scopurile precizate mai sus si companiilor afiliate CEZ Vanzare S.A. sau altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat in temeiul unui angajament de confidentialitate incheiat prin care se garanteaza ca aceste date sunt protejate impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat si ca transmiterea se face conform legislatiei in vigoare.

Scopul constituirii bazei de date a CEZ Vanzare S.A. il reprezinta incheierea si executarea contractului de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, respectiv pentru furnizarea energiei electrice/gazelor naturale  in baza unui contract, cat si pentru colectarea si recuperarea creantelor rezultate din acest contract.

CEZ Vanzare S.A. prelucreaza datele personale ale Clientilor proprii, in temeiul legilor aplicabile, cu buna-credinta, in scopuri legitime, pentru informarea Clientilor prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la campaniile sau alte actiuni de marketing si publicitate desfasurate de CEZ Vanzare S.A. si/sau de catre partenerii sai. CEZ Vanzare S.A. pastreaza informatiile personale colectate pe perioada de desfasurare a activitatii societatii, respectand reglementarile legale in vigoare aplicabile si utilizand politici si proceduri de securitate adecvate pentru asigurarea securitatii acestor date.

CEZ Vanzare S.A. pune la dispozitia Clientilor sai o linie telefonica speciala (Info Linia CEZ) cu numarul 0251 929, apelabila telefonic, cu tarif normal, cu program non-stop pentru informatii privind distributia energiei electrice, iar pentru informatii comerciale, zilnic, in intervalul orar 08:00 – 20:00. Apeland numarul 0251 929 si continuand convorbirea dupa ascultarea mesajului de informare inregistrat, persoanele vizate isi exprima in mod explicit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul liniei telefonice in scopul analizarii solicitarilor lor si pentru imbunatatirea calitatii serviciilor in legatura cu contractul de furnizare a energiei electrice sau gazelor naturale.
Conform GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces – persoanele vizate au dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Vanzare S.A.;
 • Dreptul la rectificare – persoanele vizate au dreptul de a solicita corectarea datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Vanzare S.A. in cazul in care ajung sa fie inexacte, incorecte sau incomplete;
 • Dreptul de a fi uitat – in anumite circumstante, persoanele vizate pot cere ca datele cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Vanzare S.A. sa fie sterse din evidentele CEZ Vanzare S.A.;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in anumite conditii, persoanele vizate pot cere restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Vanzare S.A.;
 • Dreptul la portabilitate – in anumite conditii, persoanele vizate au dreptul de a solicita transferul datelor cu caracter personal care le privesc si care sunt in posesia CEZ Vanzare S.A. catre o alta organizatie;
 • Dreptul de opozitie la prelucrare – persoanele vizate au dreptul de a se opune activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal care le apartin, in situatii justificate de circumstantele lor personale; cand prelucrarea cu privire la care se exercita dreptul de opozitie are ca scop activitati de marketing direct, persoana vizata se poate opune oricand si neconditionat la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
 • Dreptul de a va opune prelucrarii care presupune luarea automata a deciziilor (ex. profilarea) – persoanele vizate au dreptul de a se opune actelor de prelucrare a datelor lor cu caracter personal care implica sau au ca rezultat luarea de decizii automate (de exemplu prin crearea de profile);
 • Dreptul de a adresa sesizari – pentru orice incalcari ale drepturilor sale cu privire la protectia datelor sale cu caracter personal aflate in posesia CEZ Vanzare S.A., persoanele vizate vor putea adresa sesizari si petitii utilizand datele de contact de mai jos si, in caz de raspuns nesatisfacator, catre responsabilul pentru protectia datelor din cadrul Grupului CEZ si/sau autoritatile relevante (ANSPDCP).

Persoanele vizate isi pot exercita drepturile de mai sus accesand sectiunea « Protectia Datelor Personale» de pe aceasta pagina.

IV. SERVICIUL E-FACTURA CEZ VANZARE

E-factura, serviciul de transmitere electronica a facturii CEZ Vanzare, de energie electrica sau gaze naturale, prin intermediul postei electronice.

Clientii care doresc sa beneficieze de primirea facturii curente de energie electrica pe adresa de e-mail au la indemana E-factura. Intra in contul My CEZ, accesand https://mycez.cezinfo.ro/ si aplica acum!

Ce este E-factura CEZ Vanzare?

E-factura CEZ Vanzare este un serviciu creat special pentru clientii CEZ Vanzare, prin care este asigurat procesul de transmitere-receptie a facturii curente de energie electrica sau gaze naturale in format electronic prin intermediul adresei de e-mail.

IMPORTANT! In momentul in care un client a aderat la acest nou serviciu, nu va mai primi factura curenta CEZ Vanzare pe suport de hartie. Revenirea la primirea facturii tiparita pe suportul de hartie se poate face oricand, fara costuri suplimentare. Dezactivarea sau Reactivarea acestei optiuni se poate realiza prin accesarea sectiunii E-factura din contul My CEZ.

ATENTIE! Pentru orice alta factura emisa catre clienti de alta entitate a Grupului CEZ in Romania, se vor folosi canalele traditionale de transmitere (posta, respectiv Centrele de Relatii cu Clientii CEZ Vanzare).

Care sunt principalele beneficii ale primirii prin e-mail a facturilor de energie electrica?

 • reducerea duratei de transmitere – receptie a facturii – scaderea la minim a timpului de distribuire fizica;
 • rapiditate in luarea deciziei efectuarii platii – odata ce factura ti-a fost comunicata ai posibilitatea luarii deciziei de efectuare a platii in acel moment sau conform termenului de plata agreat prin contract, tinand cont de bugetul disponibil;
 • acces in timp real la informatii – posibilitatea vizualizarii facturii imediat ce aceasta a fost emisa;
 • arhivarea electronica a facturilor cu impact minim asupra mediului;
 • gratuitatea serviciului – CEZ Vanzare nu percepe niciun cost suplimentar la factura pentru acest nou serviciu.

Ce trebuie sa faca un client pentru a primi E-factura CEZ Vanzare?

Tot ce trebuie sa faca un client CEZ Vanzare pentru a primi factura in format electronic este sa intre in contul My CEZ, sa acceseze sectiunea E-factura, sa apese butonul Activeaza, sa completeze adresa de e-mail unde doreste sa primeasca facturile si sa confirme link-ul de activare receptionat pe respectiva adresa. 

Ce ar trebui sa ia in considerare un client care vrea sa adere la serviciul E-factura CEZ Vanzare?

 • Clientul trebuie sa mentioneze o adresa valida de e-mail, in cazul unei erori, furnizorul de energie electrica si gaze naturale nu poarta responsabilitatea netransmiterii facturii.
 • Daca intervin modificari privind adresa de e-mail a clientului este necesara notificarea furnizorului de energie electrica si gaze naturale.
 • Recomandam verificarea periodica a e-mail-ului pentru a urmari primirea facturii curente si a notificarilor transmise de CEZ Vanzare, precum si asigurarea permanenta a spatiului suficient in casuta de e-mail pentru primirea corespondentei.
 • Factura este transmisa si poate fi vizualizata in format PDF.
 • Factura se considera primita in momentul in care CEZ Vanzare transmite e-mail-ul ce are atasat un exemplar al acesteia.
 • Obligativitatea de plata a facturii curente emise de CEZ Vanzare este independenta de vizualizarea sau nu a facturii si/sau e-mail-ului.

ATENTIE! CEZ Vanzare nu poate fi trasa la raspundere de utilizarea defectuoasa a serviciului in sensul in care clientul furnizeaza unei alte persoane informatiile primite. Este datoria clientului sa se protejeze si sa nu comunice unei terte persoane, pentru nici un motiv, informatiile pe care le primeste.

Care sunt pasii realizati de catre CEZ Vanzare pentru activarea serviciului?

 • Activarea serviciului E-factura CEZ Vanzare, daca sunt indeplinte toate conditiile de aderare.
 • Trimiterea periodica (la data emiterii facturii) a unui e-mail de notificare ce va contine factura curenta, in format electronic, la adresa de email specificata de client.

Cum platesc factura CEZ Vanzare?

Reamintim clientilor nostri ca plata facturii de energie electrica se efectueaza, conform datelor scadente inscrise pe factura. Contravaloarea facturii primite se poate achita fara a fi necesara prezentarea acesteia, utilizând numai codul de client, astfel:

 • prin Debit Direct la oricare din bancile partenere: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, ING, Garanti Bank;
 • prin Internet Banking la oricare din bancile partenere: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, ING;
 • prin transfer bancar: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, ING, Citibank, Garanti Bank;
 • prin card bancar: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, ING, QIWI;
 • cu numerar la: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, Creditcoop, CEC Bank, Payzone, Paypoint, Westaco Express, Garanti Bank, QIWI, Un-Doi Centru de plati.
 • plata online: prin intermediul aplicatiei My CEZ, accesand https://mycez.cezinfo.ro/.

V. DISPOZITII FINALE

CEZ Vanzare S.A. isi rezerva dreptul de a modifica prezentul document la anumite intervale de timp fara a anunta personal fiecare Utilizator si fara a fi necesar un acord expres al Utilizatorilor in acest sens. Modificarile vor fi aduse la cunostinta Utilizatorilor prin afisare pe site-ul web la adresa www.cezinfo.ro si/sau in aplicatiile on-line CEZ Vanzare S.A. si vor fi considerate ca fiind acceptate de catre Utilizator daca acestia continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe canalele mentionate.
CEZ Vanzare S.A. recomanda sa verificati in permanenta site-ul nostru pentru a fi la curent cu orice modificare a Termenilor si Conditiilor din prezentul document sau alte documente similare, cu precadere inainte de orice accesare a site-ului sau utilizare a aplicatiei si sa ne semnalati daca intervin modificari care nu corespund convingerilor dumneavoastra. In caz contrar se considera ca ati acceptat tacit termenii si conditiile de utilizare a site-ului/aplicatiei si/sau de prelucrare a datelor cu caracter personal. In situatia in care legea impune, in contextul acestor modificari, primirea consimtamantului expres, specific si neechivoc cu privire la colectarea si prelucrarea anumitor categorii de date personale, va vom solicita acest consimtamant in conditiile legii.

CEZ Vanzare S.A. nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea de a se conforma obligatiilor prevazute in prezentul document ca rezultat al oricarei cauze aflate in afara controlului sau, incluzand, dar fara a se limita la evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, actiunea sau inactiunea guvernului, a altor retele, a unor terti sau a unor autoritati competente pentru care CEZ Vanzare S.A. nu este responsabil.
Acest website (cu exceptia link-urilor catre site-uri externe) este controlat de catre CEZ Vanzare S.A. Prin accesarea acestui site, Utilizatorii accepta ca orice disputa legata de acesta va fi guvernata si interpretata in concordanta cu legislatia romaneasca si va fi dedusa spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.

 Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia (in alte state), in masura in care conditiile tehnice o permit. CEZ Vanzare S.A. nu garanteaza in niciun fel ca prin continutul sau, acest site se supune legislatiei aplicabile in alte tari din afara Romaniei (inclusiv referitoare la proprietatea intelectuala).

Utilizatorii confirma ca au citit si accepta termenii si conditiile stipulate. Utilizarea serviciului implica acceptarea in totalitate a acestor termeni si conditii.

In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile mentionate, va rugam sa nu folositi acest siteEZ