CEZ

Intelege factura de regularizare pentru clientii casnici din mediul urban

 


Date identificare furnizor
Consumul de energie electrica real realizat reprezinta consumul dintre 2 citiri consecutive ale contorului
Date identificare client
Valoare taxa Radio/TV
Estimat perioada anterioara (regularizat)
Bloc informare status plati
Aviz de plata totalizator
Temei legal
Bloc soldo
Data emiterii facturii
Data scadenta
Valoare totala de plata
Intervalul preconizat in care personalul specializat va realiza urmatoarea citire a contorului
Informatii autocitire
Valoare de plata
Adresa de corespondenta (adresa la care sunt trimise facturile)
Informatii Autocitire
Cod de bare unic pentru efectuarea platilor
Informatii Autocitire
Cod de bare unic pentru efectuarea platilor
Cod de bare unic pentru efectuarea platilor
Bloc elemente tehnice de identificare ale locului de consum - date tehnice privind locul de consum inregistrate de operatorul de distributie
Energie electrica activa = consumul de energie electrica pe care l-ati inregistrat in perioada de referinta. Este calculat si verificat prin citirea contorului de energie, care se efectueaza la un interval de sase luni.
Sectiune cu detalii privind regularizarea perioadei curente de consum - consumul de energie electrica efectiv realizat intre ultimele doua citiri consecutive ale contorului.
Energie electrica activa = consumul de energie electrica pe care l-ati inregistrat in perioada de referinta. Este calculat si verificat prin citirea contorului de energie, care se efectueaza la un interval de sase luni.
Componenta de piata concurentiala (CPC) = reprezinta o parte din consumul total de energie pe perioada facturarii, careia i se aplica tariful CPC. Tariful CPC este un tarif nou de energie electrica, cu scopul liberalizarii complete a pietei de energie electrica. Acesta este corelat cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate.
Informatii autocitire
Detalii calcul regularizare pentru perioada curenta de consum [Cval. energie electrica, componenta piata concurentiala, rezervare/abonament (pentru tariful CR), acciza, contributie cogenerare (conform prevederi legale), certificate verzi].
Rezervare/Abonament = valoarea abonamentului la energie electrica pe zi, conform contractului de furnizare.
Acciza necomerciala = taxa aplicata consumului de energie electrica, impusa de Codul Fiscal, care se datoreaza bugetului de stat. Plata accizei de catre toti consumatorii de energie electrica se face prin intermediul facturii si este redirectionata de furnizorul de energie electrica la bugetul de stat.
Contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta = o suma pe care consumatorul o datoreaza lunar, in scopul cresterii eficientei energetice si al imbunatatirii securitatii alimentarii cu energie pentru consumatorii din Romania, conform Hotararii Guvernului numarul 1215/2009.
Certificate verzi = sunt titluri care atesta producerea din surse regenerabile a unor cantitati de energie electrica. In vederea reducerii impactului producerii energiei electrice asupra mediului Ónconjurator, statul roman sprijina investitiile pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile. Sprijinul consta in acordarea de certificate verzi pentru energia electrica livrata si prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora.
Energie electrica activa = consumul de energie electrica pe care l-ati inregistrat in perioada de referinta. Este calculat si verificat prin citirea contorului de energie, care se efectueaza la un interval de sase luni.
Sectiune cu detalii privind consumul estimat pana la urmatoarea citire a contorului.
Sectiune cu detalii privind consumul estimat pana la urmatoarea citire a contorului.