Prosumatori

Esti sau vrei sa devii prosumator? Afla raspunsul la cele mai frecvente intrebari Conform Ordinului ANRE nr.15/2022:

Da, conform cadrului legal este necesar sa achiti urmatoarele componente pentru energia pe care noi am furnizat-o:

 1. pretul dezechilibrelor, adica diferenta dintre energia estimata pentru a fi produsa si cea produsa efectiv;
 2. valoarea serviciilor de transport prin inmultirea tarifului de transport cu cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare;
 3. valoarea serviciilor de distributie prin inmultirea tarifelor de distributie aferente nivelelor de tensiune tranzitate de energia electrica consumata in perioada de facturare;
 4. valoarea serviciilor de sistem (tarif reglementat);
 5. valoarea accizei conform prevederilor legale inmultita cu cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare;
 6. valoarea contributiei de cogenerare inmultita cu cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare;
 7. valoarea certificatelor verzi ca produs dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare si pretul certificatelor verzi, calculat ca pret mediu ponderat al tranzactiilor din piata centralizata anonima spot a certificatelor verzi in luna anterioara lunii de facturare sau ultima medie ponderata lunara disponibila;
 8. alte componente prevazute de cadrul legal aplicabil sau din contractul de furnizare, dupa caz, cu marcarea distincta a TVA-ului pe care noi, in calitate de furnizor de energie electrica, il datoram la bugetul de stat pentru fiecare din pozitiile de mai sus.

Daca esti deja prosumator si ai deja incheiat cu CEZ Vanzare un contract de vanzare-cumparare pentru energia produsa si injectata in retea  iti vom trimite pe canalul de comunicare agreat in contract (e-mail sau posta) pana la 01.05.2022 noul model de contract. Returnarea contractului semnat, in termenul mentionat in adresa de inaintare, iti asigura dreptul de a beneficia de regularizarea cantitativa, incepand cu 01.05.2022.  Daca nu returnezi contractul semnat in termenul mentionat in adresa de inaintare, acesta se anuleaza. Poti incheia un alt contract si dupa aceasta data, insa va intra in vigoare la data mentionata in contract.

Nu, deoarece pana la 01.05.2022 vei primi noul contract cu furnizorul CEZ Vanzare, care trebuie semnat si returnat in termenul mentionat in adresa de inaintare. 

Vei beneficia de regularizarea cantitativa incepand cu 01 mai 2022, deoarece atunci este aprobat noul model de contract care prevede compensarea cantitativa. Pentru acest lucru este necesar sa returnezi contractul de vanzare-cumparare, in termenul prevazut in adresa de inaintare primita pana la 01.05.2022. 

Pentru contractele incheiate ulterior acestei date, regularizarea cantitativa se va aplica la data de intrare in vigoare a noului contract. 

Explicatii suplimentare: La 01 mai 2022 intra in vigoare metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse in centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrica instalata de cel mult 400 kW pe loc de consum apartinand prosumatorilor, parte integranta din Ordin 15/2022. 

Cantitatea de energie produsa si neconsumata in 24 de luni va fi achitata de furnizor prin intermediul facturilor cu cantitatile reportate care implinesc termenul de scadenta de 24 de luni

Furnizorii de energie electrica achizitioneaza energia electrica produsa in centralele electrice din surse regenerabile de energie si livrata in reteaua electrica, la un pret identic cu pretul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrica in contractul de furnizare incheiat cu prosumatorul in calitate de consumator, in perioada de facturare, care nu include niciuna din urmatoarele componente:

 • valoarea serviciilor de transport prin inmultirea tarifului de transport cu cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare;
 • valoarea serviciilor de distributie prin inmultirea tarifelor de distributie aferente nivelelor de tensiune tranzitate de energia electrica consumata in perioada de facturare;
 • valoarea serviciilor de sistem;
 • valoarea accizei conform prevederilor legale inmultita cu cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare;
 • valoarea contributiei de cogenerare inmultita cu cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare;
 • valoarea certificatelor verzi ca produs dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare si pretul certificatelor verzi, calculat ca pret mediu ponderat al tranzactiilor din piata centralizata anonima spot a certificatelor verzi in luna anterioara lunii de facturare sau ultima medie ponderata lunara disponibila;
 • alte componente prevazute de cadrul legal aplicabil sau din contractul de furnizare, dupa caz, cu marcarea distincta a TVA-ului pe care furnizorul de energie electrica il datoreaza la bugetul de stat pentru fiecare din pozitiile de mai sus.

Daca esti deja prosumator si ai incheiat cu CEZ Vanzare un contract de vanzare-cumparare pentru energia produsa si injectata in retea pana la data de 01.05.2022, iti trimitem noul model de contract de vanzare-cumparare. Returnarea contractului semnat in termenul mentionat in adresa de inaintare, iti asigura dreptul de a beneficia de regularizare cantitativa incepand cu 01.05.2022.

Nu, compensarea cantitativa se aplica doar la locul de consum unde se consuma, respectiv se produce energia electrica.

Conform Metodologiei aprobata prin Ordinul ANRE nr. 15/2022  prosumatorii cu putere instalata sub 200 kW pot beneficia de mecanismul de compensare cantitativa pana la data de 31 decembrie 2030.

Poti beneficia de compensare financiara daca devii producator.

Pentru ca un prosumator sa devina producator trebuie sa incheie cu furnizorul un contract de vanzare/ cumparare pe piata angro. In vederea incheierii contractului, prosumatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 1. Sa aiba licenta de productie/autorizare de exploatare comerciala a capacitatii (cei sub 1 MW), emisa de ANRE;
 2. Bine de stiut:
  – Se poate solicita catre ANRE licentiere pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de productie, pe baza certificatului de racordare.

 3. Sa se inregistreze ca PRE (Parte Responsabilă cu Echilibrarea) in raport cu Transelectrica, sa desfasoare activitatea de PRE sau sa delege responsabilitatea echilibrarii catre un alt PRE existent.
 4. Bine de stiut:
  – Inregistrarea ca PRE la Transelctrica implica notificarea zilnica a cantitatilor tranzactionate pe contract cat si constituirea de garantii in favoarea Transelectrica.
  – Delegarea catre un PRE existent poate genera costuri suplimentare pentru producator.
  Nota:
  CEZ Vanzare va oferi posibilitatea ca in pretul de contract sa fie incluse costurile cu dezechilibrele in estimarea productiei si productia realizata efectiv.

 5. Sa poata emite factura fiscala pentru energia electrica livrata
 6. Bine de stiut:
  – In cazul producatorilor persoane fizice, este recomandata consultatarea codul fiscal pentru ca nu vor putea emite facturi catre persoane juridice fara a fi inregistrate la Registrul Comertului sub o forma juridica.