CEZ Confort

Alege abonamentul de energie electrica cu servicii de asistenta de urgenta incluse, pentru casa!

LACATUS/TAMPLAR

Pentru situatii precum pierderea/furtul cheilor, blocarea incuietorilor, avarii ale tamplariei
 

instalator2.114x114

INSTALATOR

Pentru avarii la instalatia sanitara de apa curenta (chiuveta, sisteme de scurgere, infundari ale tevilor, etc)

ELECTRCIAN

Avarii ale instalatiei electrice interioare (prize, corpuri fixe de iluminat, scurtcircuit, tablou electric, etc.)
 

TERMOFICARE

Avarii la sistemul de incalzire din interiorul locuintei (nu in instalatiile de incalzire comune)
 

Alege pachetul de servicii dorit

Reducere de 30% a produsului CEZ Confort Simplu

CEZ Confort Simplu

 • asistenta tehnica de urgenta pentru casa – interventii la instalatia electrica, sanitara si de canalizare
 • maximum 5 interventii/an

CEZ Confort Plus

 • asistenta tehnica de urgenta pentru casa – interventii la instalatia electrica, sanitara, de canalizare, termica si interventii de urgenta ale unui lacatus, tamplar
 • maximum 5 interventii/an

0737 999 991 - linie directa pentru solicitare interventii, disponibila 24/7

Conditii economice

 • Contractul de furnizare va fi valabil pentru o perioada de 12 luni, cu posibilitate de prelungire. Dupa aceasta perioada, Furnizorul isi rezerva dreptul sa modifice/actualizeze Tariful contractat, notificand clientul cu privire la noul Tarif modificat/actualizat;
 • Termen de plata: scadenta 15 zile de la data emiterii facturii, plus 30 zile perioada de gratie;
 • Pretul energiei electrice nu contine tarifele reglementate de ANRE, acciza, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, certificate verzi, tariful pentru energia reactiva si taxa pe valoarea adaugata, componente care sunt specificate separat pe factura de energie; Valoarea tarifelor si costurilor reglementate se stabileste in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la momentul facturarii;
 • Renuntarea clientului la unui din serviciile E-factura si/sau plata prin debit direct aferente tarifului CEZ Confort E-factura + Direct Debit sau CEZ Confort E-factura, presupune incadrarea in mod automat la tariful corespunzator;
 • Factura pentru energia electrica se emite, de regula trimestrial (o data la trei luni), pentru locurile de consum din mediul urban si bilunar (o data la doua luni), pentru locurile de consum din mediul rural, exceptie facand anumite situatii neprevazute;
 • In cazul periodicitatii trimestriale, factura se emite in avans si cuprinde regularizarea energiei electrice la citirea grupului de masura, precum si doua avize de plata aferente contravalorii consumului estimat intre citire, stabilit, dupa caz, in baza indexului autocitit, conventiei de consum sau estimarii furnizorului, conform legislatiei in vigoare. Termenul de scadenta este inscris pe factura, separat pentru fiecare aviz de plata;
 • Posibilitatea de a comunica lunar indexul autocitit. Intervalul in care se poate comunica indexul autocitit, precum si mijloacele prin care acesta se transmite furnizorului, sunt comunicate clientului prin intermediul fiecarei facturi.

Alege abonamentul de energie electrica cu servicii de asistenta de urgenta incluse, pentru casa!

Lacatus/tamplar

LACATUS/TAMPLAR

Pentru situatii precum pierderea/furtul cheilor, blocarea incuietorilor, avarii ale tamplariei

Instalator

INSTALATOR

Pentru avarii la instalatia sanitara de apa curenta (chiuveta, sisteme de scurgere, infundari ale tevilor, etc.)

Electrician

ELECTRICIAN

Avarii ale instalatiei electrice interioare (prize, corpuri fixe de iluminat, scurtcircuit, tablou electric, etc.)

Termoficare

TERMOFICARE

Avarii la sistemul de incalzire din interiorul locuintei (nu in instalatiile de incalzire comune)

Alege pachetul de servicii potrivit

Reducere de 30% a produsului CEZ Confort Simplu

CEZ Confort Simplu

 • asistenta tehnica de urgenta pentru casa – interventii la instalatia electrica, sanitara si de canalizare
 • maximum 5 interventii/an
 • plafon/interventie de 450 lei dar nu mai mult de 1100 lei/an

InstalatorElectrician

CEZ Confort Plus

 • asistenta tehnica de urgenta pentru casa – interventii la instalatia electrica, sanitara, de canalizare, termica si interventii de urgenta ale unui lacatus, tamplar
 • maximum 5 interventii/an
 • plafon/interventie de 450 lei dar nu mai mult de 1100 lei/an

InstalatorElectricianLacatus/tamplarTermoficare

Conditii economice

 • Contractul de furnizare va fi valabil pentru o perioada de 12 luni, cu posibilitate de prelungire. Dupa aceasta perioada, Furnizorul isi rezerva dreptul sa modifice/actualizeze Tariful contractat, notificand clientul cu privire la noul Tarif modificat/actualizat;
 • Termen de plata: scadenta 15 zile de la data emiterii facturii, plus 30 zile perioada de gratie;
 • Pretul energiei electrice nu contine tarifele reglementate de ANRE, acciza, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, certificate verzi, tariful pentru energia reactiva si taxa pe valoarea adaugata, componente care sunt specificate separat pe factura de energie; Valoarea tarifelor si costurilor reglementate se stabileste in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la momentul facturarii;
 • Renuntarea clientului la unui din serviciile E-factura si/sau plata prin debit direct aferente tarifului CEZ Confort E-factura + Direct Debit sau CEZ Confort E-factura, presupune incadrarea in mod automat la tariful corespunzator;
 • Factura pentru energia electrica se emite, de regula trimestrial (o data la trei luni), pentru locurile de consum din mediul urban si bilunar (o data la doua luni), pentru locurile de consum din mediul rural, exceptie facand anumite situatii neprevazute;
 • In cazul periodicitatii trimestriale, factura se emite in avans si cuprinde regularizarea energiei electrice la citirea grupului de masura, precum si doua avize de plata aferente contravalorii consumului estimat intre citire, stabilit, dupa caz, in baza indexului autocitit, conventiei de consum sau estimarii furnizorului, conform legislatiei in vigoare. Termenul de scadenta este inscris pe factura, separat pentru fiecare aviz de plata;
 • Posibilitatea de a comunica lunar indexul autocitit. Intervalul in care se poate comunica indexul autocitit, precum si mijloacele prin care acesta se transmite furnizorului, sunt comunicate clientului prin intermediul fiecarei facturi.