ghid finantare panouri fotovoltaice

Ghid de finanțare pentru panouri fotovoltaice

În prezent, există o preocupare tot mai accentuată la nivel mondial privind dezvoltarea unor unor obiceiuri pentru un viitor sustenabil. Dezvoltarea armonioasă a economiei României, creșterea nivelului privind calitatea vieții și protecția mediului sunt în strânsă legătură cu inovațiile din domeniul energiei

Există un interes major pentru dezvoltarea și susținerea unor tehnologii pentru valorificarea surselor de energie care ajută la diminuarea impactului asupra mediului înconjurător.

Datorită inovației în energie este posibilă o utilizare optimă, eficientă a acesteia fără ca nivelul calității vieții să se diminueaze. Având în vedere poluarea generată în principal de arderea combustibililor fosili, se investește și se promovează energiile regenerabile, acestea fiind soluția pentru un viitor sustenabil. Electricitatea generată din aceste surse a devenit o prioritate atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatorii casnici, fiind din ce în ce mai utilizată.

Energia verde reprezintă energia viitorului și implică surse de energie din natură (apă, vânt, soare). Folosite din ce în ce mai des, sistemele de panouri fotovoltaice sunt privite în prezent ca o soluție sigură și eficientă pentru electricitate.

De ce să alegi panouri fotovoltaice pentru locuință?

Energia fotovoltaică reprezintă o soluție mai eficientă decât modalitatea de obținere a energiei tradiționale. Valorificarea acestui potențial pentru a genera energie electrică prin intermediul panourilor fotovoltaice se dovedește a deveni o prioritate, un trend atât pentru companii, cât și pentru consumatorii casnici.

Este cunoscut faptul că energia solară este inepuizabilă, fapt pentru care soarele a devenit astăzi un furnizor esențial de energie în vederea obținerii necesarului zilnic de energie electrică.
Fiind o sursă inepuizabilă, energia fotovoltaică are o contribuție majoră în privința diminuării apartenenței la piețele instabile din punct de vedere al combustibililor convenționali. Astfel, panourile fotovoltaice reprezintă soluția perfectă pentru orice consumator casnic care:

  • urmărește să beneficieze de un nivel optim de independență energetică;
  • diminuarea cheltuielilor cu energia electrică;
  • are ca prioritate grija pentru mediul înconjurător.

În special la casă, aceste panouri se îmbină armonios cu alte sisteme de încălzire în vederea obținerii unui confort termic optim, chiar și într-un sezon mai răcoros (toamna, primăvara).

În ce constă sistemul de panouri fotovoltaice?

Sistemele fotovoltaice transformă radiațiile soarelui în electricitate. Cheia procesului constă în folosirea unor materiale semiconductoare în vederea eliberării electronilor, în baza cărora se generează electricitatea.

Cu alte cuvinte, celula fotovoltaică este creată dintr-un material semiconductor ale cărui caracteristici sunt esențiale pentru a atrage razele solare. Aceste raze sunt convertite în curent electric continuu și ulterior el este transformat în curent alternativ cu ajutorul invertorului. Fără această componentă de bază a sistemului, energia captată de la soare nu poate fi convertită în energie electrică.

Un aspect esențial de menționat se referă la randamentul acestor invertoare, acesta ajungând la un procent ridicat, mai exact de 95%. Astfel, există un potențial enorm de a transforma energia solară în curent electric alternativ.

Ce avantaje oferă panourile fotovoltaice?

Sistemele cu panouri fotovoltaice constituie o variantă prientenoasă cu mediul, mai rentabilă financiar pentru obținerea necesarului de energie electrică. Aceste panouri oferă numeroase avantaje, însă 2 dintre acestea sunt primordiale, în special consumatorilor casnici. Ele constau în:

Diminuarea impactului asupra mediului 

În contextul înregistrării unui nivel de poluare ridicat din cauza combustibililor  (petrol, gaze naturale etc.), s-a identificat nevoia de conștientizare a efectelor negative atât asupra mediului, cât și asupra sănătății publice, generate de fenomenul de încălzire globală. Acest lucru a condus la adoptarea unor strategii privind utilizarea rațională a acestora și la modernizarea tehnologiilor de obținere a energiei electrice.

Prin utilizarea panourilor fotovoltaice, se diminuează utilizarea acestor combustibili, iar impactul asupra mediului va fi semnificativ redus. Totodată, s-a constatat că această alternativă de energie nu poluează aerul și scade considerabil consumul de energie nucleară și emisiile de gaze cu efect de seră.

Reducerea semnificativă a costurilor facturilor de energie electrică

Utilizând energie solară costurile facturii de energie electrică se diminuează. Cu toate că este considerată o investiție cu costuri relativ mari, cheltuielile cu întreținerea panourilo fotovoltaice sunt nesemnificative, iar investiția se amortizează în timp.

Este esențial să acorzi o atenție la necesarul de energie electrică, respectiv la numărul de panouri fotovoltaice. Pentru aceasta, trebuie avute în vedere suprafața acoperișului și consumul efectiv de energie al gospodăriei. În vederea unei estimări corecte, se pot analiza facturile de energie din ultimul an, fiind datele cele mai relevante pentru un astfel de calcul anual.

Un aspect esențial de menționat este legat de confortul și funcționalitatea acestor panouri fotovoltaice. Acestea nu generează zgomote, iar în contextul ideal de utilizare, panourile pot funcționa eficient chiar și 25 de ani.

Programe de finanțare privind instalarea panourilor fotovoltaice – Soluții eficiente pentru locuință

Beneficiile oferite de panourile fotovoltaice atât pentru populație, cât și pentru mediu au favorizat creșterea interesului pentru implementarea unor sisteme eco-friendly de obținere a energiei electrice.

Astfel, s-au demarat programe la nivel național pentru stimularea cererii privind utilizarea tehnologiei fotovoltaice. Spre exemplu, un program ce a avut un impact major asupra cetățenilor a fost “Casa Verde Fotovoltaice”, unde s-au instalat numeroase sisteme de panouri fotovoltaice de minim 3 kW de către consumatorii casnici interesați să își genereze singuri energia electrică.

Conform ghidului de finanțare privind acest program, persoanele fizice care s-au încadrat în condițiile specificate și au respectat criteriile de eligibilitate ale programului au obținut de la stat contravaloarea a 90% din costul instalației, nedepășind limita de 20.000 de lei.

Practic, prin intermediul acestui program derulat de Administrația Fondului de Mediu au putut fi montate panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, în vederea acoperirii necesarului de consum.

Furnizorul de energie electrică și gaze naturale CEZ a susținut acest proiect demarat de AFM oferind suport pe toată durata procesului de pregătire a documentelor necesare și instalare a sistemului de panouri fotovoltaice.

CEZ Vânzare susține grija față de mediu prin intermediul suportului oferit clienților săi în privința gestionării responsabile a consumului de energie electrică.

În afara de aceste programe naționale, persoanele fizice au posibilitatea de a-și achiziționa sistemul de panouri fotovoltaice beneficiind de ofertele furnizorilor de energie electrică care oferă aceste servicii. În acest sens, CEZ pune la dispoziția consumatorilor casnici oferte privind instalarea sistemului de panouri fotovoltaice și suport pe toată durata procesului de racordare, în corespondență cu cerințele și posibilitățile locale prin intermediul unor prestatori externi.

Concluzii

Utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice se dovedește a fi în prezent una dintre opțiunile sigure și eficiente privind obținerea energiei electrice atât din punct de vedere sustenabil, cât și din perspectiva unei scăderi semnificative a cheltuielilor casnice. Optând pentru achiziția unor panouri fotovoltaice pentru locuința ta, vei beneficia de o sursă de energie inepuizabilă și de un grad ridicat de independență energetică.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn