Eficienta energetica reprezintă una dintre cele mai importante provocări ale secolului XXI. În timp ce populația lumii crește și economiile se dezvoltă, consumul de energie continuă să crească într-un ritm alert. Cu toate acestea, utilizarea necontrolată a energiei are consecințe grave asupra mediului. În plus, poate pune în pericol resursele naturale pe care ne bazăm.

Îmbunătățirea eficienței energetice este esențială pentru a atinge obiectivele noastre de dezvoltare durabilă și a ne asigura că vom avea suficiente resurse energetice pentru viitor. 

Potrivit Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, sunt stabilite obiective ambițioase în ceea ce privește creșterea eficienței energetice, fiind concepute și implementate politici și strategii sigure și eficiente în acest sens. 

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 reprezintă un cadru strategic pentru politica energetică și climatică a României pentru următorul deceniu. Acest plan a fost elaborat cu scopul de a asigura o tranziție eficientă și sustenabilă către o economie cu emisii reduse de carbon, în conformitate cu obiectivele stabilite la nivel european.

Printre cele mai importante măsuri pentru atingerea țintelor naționale privind creșterea eficienței energetice, menționăm:

Creșterea eficienței energetice nu este doar responsabilitatea autorităților, ci și a companiilor și a populației. De aceea, există o serie de măsuri pe care clienții casnici și non-casnici le pot aplica pentru a contribui la această cauză.

Este timpul să acționăm împreună și să ne asigurăm că ne adaptăm provocărilor determinate de schimbările climatice. Astfel, vom proteja planeta și vom crea premisele unui viitor sigur și sustenabil.

Creșterea eficienței energetice – O prioritate pentru clienții casnici și noncasnici

Îmbunătățirea eficienței energetice a devenit din ce în ce mai importantă pentru clienții casnici și non-casnici, pe măsură ce ne confruntăm cu provocările schimbărilor climatice și cu necesitatea de a proteja mediul înconjurător. 

Această temă este esențială pentru garantarea unui viitor sigur și sustenabil, atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare.

Deși mulți consumatori au început să înțeleagă importanța optimizării consumului de energie, există încă multe persoane care nu acordă suficientă atenție acestui subiect. Trebuie punctat faptul că este o prioritate ca fiecare consumator să își asume responsabilitatea pentru modul în care folosește energia. În plus, consumatorii trebuie să încerce să reducă consumul, atât în cadrul locuințelor, cât și în mediul de afaceri.

Clienții casnici pot îmbunătăți eficienta energetica prin:

Pentru clienții non-casnici, îmbunătățirea eficienței energetice poate fi realizată prin optimizarea proceselor și utilizarea de tehnologii și echipamente eficiente. Însă, esențială în cazul de față este efectuarea unui audit energetic. Prin realizarea lui, companiile pot:

De asemenea, companiile pot promova cultura de a economisi energia electrică în rândul angajaților. 

Pot fi organizate campanii de conștientizare și de formare pe tema optimizării consumului de energie. Acest lucru ajută la creșterea nivelului de responsabilitate și la adoptarea unor obiceiuri sustenabile de utilizare a energiei electrice.

CEZ Vânzare: Un partener de încredere în promovarea eficienței energetice și construirea unui viitor sustenabil!

CEZ Vânzare, principalul furnizor de energie electrică din sud-vestul României, și-a asumat un rol activ în promovarea eficienței energetice și construirea unui viitor sustenabil. Pe lângă produsele de energie electrică și gaze naturale și portofoliul divers de servicii furnizate, CEZ Vânzare oferă sprijin clienților săi în ceea ce privește optimizarea consumului de energie și economisirea resurselor financiare. 

Concret, SocialWatt și CEZ Vânzare a pus la dispoziția clienților un manual de eficiență energetică, cu scopul de a-i ajuta să își reducă costul facturilor și să protejeze mediul înconjurător.

Cu alte cuvinte, prin intermediul campaniei de eficienta energetica promovată, CEZ Vânzare îi ajută pe clienții săi să conștientizeze importanța eficienței energetice și să ia decizii responsabile în ceea ce privește utilizarea energiei.

Concluzii

Îmbunătățirea eficienței energetice contribuie semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la conservarea resurselor naturale și la protejarea mediului înconjurător. 

În plus, printr-un consum responsabil de energie, clienții casnici și non-casnici își reduc costurile aferente facturilor de energie, asumându-și totodată, un rol activ în construirea unui viitor sigur și sustenabil.