Ce înseamnă energia curata? Ei bine, conceptul de energie curată reprezintă energia fără emisii de carbon, obținută din surse care nu emit direct gaze cu efect de seră.

Folosirea energiei curate reprezintă una dintre acțiunile necesare pentru a minimiza efectele negative asupra mediului. Aceasta poate fi obținută din numeroase surse, și odată combinate, se pot crea premise de dezvoltare și de concepere a unor soluții menite să răspundă nevoilor energetice actuale și viitoare.

Prin intermediul energiei curate se poate produce energie fără a genera efecte nocive asupra mediului. Cel mai important aspect al energiei regenerabile este reprezentat de fapt de beneficiile pentru mediu. Ele reprezintă un fundament puternic și sustenabil al unui viitor energetic global.

Ce beneficii rezultă din valorificarea energiei curate?

Indiferent din ce perspectivă alegem să privim, energia curata oferă numeroase beneficii.

În primul rând, prin obținerea și utilizarea energiei curate se diminuează nevoia de producere a energiei din combustibili fosili. Ce înseamnă acest lucru? Presupune o creștere a independenței energetice și o extindere a oportunităților de valorificare a energiei curate. 

În al doilea rând, prin valorificarea energiei curate se va diminua amprenta de carbon, îmbunătățindu-se calitatea aerului și reducându-se efectele negative asupra mediului. Utilizarea acestui tip de energie va însemna un pas important în demersul de a atinge obiectivele de decarbonizare și de adaptare la schimbările climatice.

Cum poate fi utilizată energia curată în mod eficient?

Energia curata poate avea numeroase utilizări, care diferă în funcție de sursă. Cele mai multe surse regenerabile sunt curate. Energia solară poate fi folosită pentru:

Centralele hidroelectrice sunt cele care folosesc fluxul de apă din râuri, cursuri de apă sau lacuri pentru a crea energie electrică. Energia eoliană funcționează cu ajutorul unei turbine eoliene care are un generator care transformă procesul de rotire a paletelor în energie. Această formă de energie își are originea în morile de vânt. Ele au fost folosite de secole întregi pentru a măcina cereale sau pentru a pompa apă. 

Parcurile eoliene sunt din ce în ce mai răspândite, dar această tehnologie poate fi utilizată și la scară mult mai mică pentru a produce electricitate. La aceste exemple de surse regenerabile se pot adăuga și energia geotermală și energia mareelor, care au, de asemenea, propriile beneficii.

În prezent, sursele regenerabile reprezintă peste o treime din capacitatea de energie instalată la nivel mondial. Pe măsură ce se va dezvolta această industrie, va există o cerere tot mai mare de energie curată și un interes major asupra accesării soluțiilor energetice durabile.

Poate energia curata să reducă efectele încălzirii globale? 

Lumea în care trăim funcționează pe fondul valorificării energiei pe care reușim să o producem. Prin utilizarea surselor de energie curată/ verde, este minimizat impactul asupra mediului, contribuind semnificativ la diminuarea/ încetinirea schimbărilor climatice.

Ținând cont că sectorul energetic reprezintă unul dintre generatorii de emisii globale, tranziția către energia curata, cu emisii zero va ajuta la menținerea unei calități optime a mediului.

Pentru că sursele de energie regenerabilă nu emit gaze cu efect de seră, ele nu contribuie la încălzirea globală. Astfel, fenomenul de încălzire globală încetează să mai avanseze, timp în care pot fi luate măsuri în privința îmbunătățirii calității aerului și atingerii obiectivelor nete de emisii zero.

Cu alte cuvinte, energia curata deschide noi perspective de a răspunde nevoilor globale de energie. Totodată, sunt generate multiple beneficii, atât din punct de vedere mediu, cât și din perspectivă economică.