Plafonarea preturilor la gazele naturale

energie

Energie electrica

gaz selected

Gaze naturale

Ordonanta de urgenta nr 119/2022 privind plafonare preturilor la energie poate fi consultata aici.

CLIENT NONCASNIC

1. Ce inseamna plafonarea preturilor? Cum si cui se aplica?

Plafonarea preturilor la gaze naturale inseamna ca niciun client noncasnic care indeplineste conditiile prevazute de OUG 27/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, nu va plati un pret total al gazelor naturale (taxe si TVA inclus) mai mare de 0,37 lei/ kWh pentru consumul din perioada aprilie 2022 – august 2023.

ATENTIE: Consumul anual realizat in anul 2021, la locul de consum, trebuie sa fie de cel mult 50.000 MWh

Clienții noncasnici de gaze naturale cu un consum peste 50.000 MWh/an/loc de consum vor fi facturati de furnizori in conformitate cu prevederile stipulate la art. 5 din OUG 27/2022:

  1. componenta de achizitie stabilita in conditiile prevazute la art. 6;
  2. componenta de furnizare stabilita in conditiile prevazute la art. 4;
  3. componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei in vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru serviciile prestate de catre operatorii retelelor/sistemelor de distributie si transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de catre operatorii depozitelor de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
  4. componentele reprezentate de TVA, accize, contributia aferenta schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

 

Precizam că la solicitarea clientilor finali, furnizorii pot incheia contracte de furnizare si in alte conditii decat cele prevazute la art. 5 din OUG 27/2022.

2. Pe factura mea nu apare plafonarea. De ce?

In acest caz trebuie sa verifici pretul contractual. Cel mai probabil beneficiezi deja de un pret contractual avantajos, mai mic decat pretul final plafonat al gazelor naturale prevazut in schema de sprijin, respectiv 0,370 lei/kWh sau aveti un consum peste 50.000 MWh/an/loc de consum in anul 2021.

Informatiile privind plafonare la gaze naturale, pentru clienti non-casnici, in perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2022 pot fi consultate aici.