Plafonarea preturilor la energie electrica

energie selected

Energie electrica

gaz

Gaze naturale

Ordonanta de urgenta nr 119/2022 privind plafonare preturilor la energie poate fi consultata aici.

CLIENT CASNIC

1. Ce inseamna plafonarea preturilor? Cum si cui se aplica?

Conform prevederilor OUG 119/2022, care a adus modificari la OUG 27/2022, plafonarea preturilor la energie electrica inseamna ca pentru consumul realizat in perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023, pretul final facturat de catre furnizorii de energie electrica este de: 

 • maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus (inclusiv locuri de consum racordate dupa 1 ianuarie 2022) in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 kWh;
 • maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 a fost intre 100,01 – 300 kWh, pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrica ce depaseste 255 kWh/luna se factureaza conform prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG 27/2022 actualizata;
 • pentru clientii casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 este mai mare de 300 kWh, conform preverderilor articolului 5 din OUG 27/2022 actualizata, pretul final facturat se stabileste de catre furnizor ca suma a componentei de achizitie, componenta de furnizare, componentele reprezentate de tarifele reglementate, stabilite conform reglementarilor ANRE, si componentele reprezentate de T.V.A., accize, contributia de cogenerare, contravaloarea certificatelor verzi

 

In cazul clientilor casnici cu un consum mediu lunar realizat in 2021 mai mare de 300 kWh care nu pot intra sub beneficifiul unui pret plafonat facturat in aceasta perioada, dar al caror consum inregistrat in anul 2022 se incadreaza in oricare din transele de consum precizate mai sus, precum si in cazul clientilor casnici racordati incepand cu data de 1 ianuarie 2022, se vor emite in luna februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a OUG 27/2020, utilizand pretul final conform transei aferente de consum. 
 
Precizam ca la solicitarea clientilor finali, furnizorii pot incheia contracte de furnizare si in alte conditii decat cele prevazute la art 5 din OUG 27/2022.
 
 
ATENTIE: In cazul in care pretul din contractele in vigoare incheiate cu clientii casnici mentionati la literele a si b este mai mic decat pretul maxim plafonat se aplica pretul contractual.

2. Ce trebuie sa fac ca sa beneficiez de plafonarea facturilor la energie electrica?

Toti clientii casnici CEZ Vanzare, vor beneficia automat de plafonare, fara a face vreun demers, pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2023, daca indeplinesc conditiile de consum, detaliate mai sus, pentru plafonare.

3. Pe factura mea nu apare nicio reducere de plafonare. De ce?

In acest caz, fie consumul mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 este mai mare de 300 kWh, fie beneficiezi deja de un pret avantajos, mai mic decat valorile plafonate ale preturilor de energie electrica, respectiv 0,68 lei/kWh pentru un consum de pana la 100 kWh sau 0,80 lei/kWh pentru un consum intre 100-300 kWh.

4. Cum se stabileste categoria de consum din care fac parte?

Aceasta se stabileste automat de catre furnizor in functie de consumul mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021

Pentru a va face o idee mai clara asupra consumului anterior puteti consulta facturile aferente anului 2021 care pot fi regasite si electronic in contul de client My CEZ, www.mycez.ro, sectiunea Facturi.

In acest caz, fie consumul mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 este mai mare de 300 kWh, fie beneficiezi deja de un pret avantajos, mai mic decat valorile plafonate ale preturilor de energie electrica, respectiv 0,68 lei/kWh pentru un consum de pana la 100 kWh sau 0,80 lei/kWh pentru un consum intre 100-300 kWh.

5. Sunt client CEZ si doresc sa imi schimb oferta de pret la energia electrica si sa optez pentru un contract nou. Consumul realizat pe 2021 este sub 300 kWh, voi beneficia de plafonare conform OUG nr. 27/2022?

Vei beneficia de plafonare in functie de consumul realizat la locul de consum in anul 2021 (vezi raspunsul de la intrebarea 1) chiar daca iti actualizezi contractul. 

6. Imi doresc sa schimb titularul de contract, cum se vor emite facturile de energie: cu plafonare sau fara plafonare?

Incadrarea pe transe se face astfel:

 • schimbare administrativa prin preluare contract de catre alt client – incadrare in transa 3 cu o eventuala regularizare in februarie 2023; (conform raspuns 1c)
 • schimbare administrativa cu acelasi client (ex. schimbare nume/denumire) – se preia incadrarea aferenta consumului anterior;
 • schimbare de furnizor cu schimbare administrativa prin preluare – incadrare in transa 3 cu o eventuala regularizare in februarie 2023. (conform raspuns 1c)

7. Cum se calculeaza pretul la energie pentru un client casnic incadrat in transa 2 de plafonare, respectiv cu un consum realizat in 2021 intre 100,01 si 300 kWh?

Pentru clientii incadrati in transa 2 (clienti casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 a fost intre 100,01-300 kWh), se va aplica pretul de 0,80 lei/kWh, pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh. 

Consumul de energie electrica ce depaseste 255 kWh/luna se factureaza conform prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG 27/2022 (pretul care anterior se aplica clientilor din transa 3), respectiv suma urmatoarelor componente:
 1. componenta de achizitie stabilita in conditiile prevazute la art. 6;
 2. componenta de furnizare stabilita in conditiile prevazute la art. 4;
 3. componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei in vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru serviciile prestate de catre operatorii retelelor/sistemelor de distributie si transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de catre operatorii depozitelor de inmagazinare subterana a gazelor naturale;
 4. componentele reprezentate de TVA, accize, contributia aferenta schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

8. Am un consum mediul lunar realizat in 2021 de peste 300 kWh, care este pretul kWh pentru care il voi plati?

Pentru clientii care nu beneficiaza de un pret plafonat, pretul final facturat se stabileste de catre fiecare furnizor, conform prevederi art 5 din OUG 27/2022, ca suma a urmatoarelor componente, dupa caz:

 1. componenta de achizitie stabilita in conditiile prevazute la art. 6;
 2. componenta de furnizare stabilita in conditiile prevazute la art. 4; (73 lei/MWh pt energie electrica)
 3. componentele reprezentate de tarifele reglementate, stabilite conform reglementarilor ANRE in vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru serviciile prestate de catre operatorii retelelor/sistemelor de distributie si transport al energiei electrice;
 4. componentele reprezentate de TVA, accize, contributia aferenta schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

9. Pretul pentru componenta de achizitie se stabilieste lunar? Cand avem o prima valoare?

Da, componenta de achizitie se stabilieste lunar, incepand cu luna aprilie 2022.

Componenta de achizitie nu se afiseaza separat pe factura, ci este un element care intra in calculul pretului final facturat.

10. Sunt client CEZ si doresc sa imi schimb oferta de pret si sa optez pentru un alt contract, cum se vor emite facturile de energie electrica, cu plafonare sau fara plafonare?

Daca pretul din oferta este mai mare decat pretul plafonat, pretul final facturat va fi plafonat la valoarea din transa in care va incadrati  in raport de consumul din 2021.
 
In oferta este prezentat pretul final al energiei electrice si in functie de consumul tau, acest pret va fi plafonat la facturare

11. Imi doresc sa schimb furnizorul, cum se vor emite facturile de energie electrica: cu sau fara plafonare?

In cazul preluarii unui client de la alt furnizor, transa de consum (cu sau fara plafonare) se stabileste din istoricul de consum realizat prin consultarea platformei operatorului de retea (OR). In situatiile in care acest lucru nu este relevant, se solicita punctual la OR consumul mediu realizat in 2021.
 
In cazul schimbarii furnizorului in perioada de aplicare a prevederilor OUG nr.27/2022, regularizarea se face de catre furnizorul actual doar pentru perioada aplicarii contractului de furnizare incheiat cu acesta.

12. Consumul mediu lunar de energie electrica realizat la locul de consum in anul 2021 este mai mic sau egal cu 300 kWh, iar consumul mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2022 depaseste 300 kWh, ce pret voi plati?

Se va aplica pretul plafonat de 0.68lei/kWh sau 0,80 lei/kWh, in functie de transa de consum la care se incadreaza conform consumului din anul 2021, pentru un consum lunar in anul curent de pana la 255 kWh, iar consumul de energie electrica ce depaseste 255 kWh/luna se factureaza conform prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG 27/2022.
 
 
Informatiile privind plafonare la energie electrica, pentru clienti casnici, in perioada 1 aprilie 2022– 31 august 2022 pot fi consultate aici.