Termeni Legali

Toate informatiile continute in acest site sunt considerate informatii cu caracter general. Toate cele prezentate in acest site sunt valabile numai pentru CEZ Vanzare S.A. si afiliatii sai si sunt proprietatea CEZ Vanzare S.A. CEZ Vanzare S.A.detine toate drepturile de proprietate intelectuala privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile, imaginile si toate celelalte materiale prezentate in acest site. Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al CEZ Vanzare S.A.

Protectia datelor cu caracter personal

CEZ Vanzare asigura, in conditiile legii, pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale clientilor si respectarea dreptului acestuia la protectia vietii private in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul oricarei informatii dezvaluite de catre clientii unor terti.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza de catre CEZ Vanzare in temeiul legii, cu buna credinta, in scopuri legitime pentru incheierea si executarea altor contracte de servicii de catre CEZ Vanzare, respectiv prestarea serviciilor de catre companie.

CEZ Vanzare S.A. este operator de date cu caracter personal conform autorizatiei 4680/29.03.2007 modificata pe data de 15.12.2008 emisa pentru activitati realizate in scopul de reclama, marketing, publicitate, colectare debite/recuperare creante, organizarea de campanii promotionale si atribuirea de premii.

CEZ Romania S.A. este operator de date cu caracter personal conform autorizatiei 36546/13.10.2015 modificata pe data de 29.02.2016 emisa pentru activitati realizate in scopul de monitorizare/securitate a persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice/private.