REGULAMENTUL CAMPANIEI
“E-factura la schimb cu timp”

 1. Organizatorul campaniei

Organizatorul campaniei “E-factura la schimb cu timp” este CEZ Vanzare S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in localitatea Craiova, str. Calea Severinului nr.97, Etaj 1, judetul Dolj, codul postal 200769, telefon 0251/216001, fax 0251216002, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj la nr. J16/517/2007, cod fiscal RO-21349608, licenta ANRE pentru furnizarea energiei electrice nr. 776/15.03.2007, cont bancar RO23BRDE170SV28511971700 la BRD-Suc. Craiova, reprezentata prin Cornelia Szabo, Director Executiv, Presedinte al Directoratului si Marius Campeanu, Membru al Directoratului.

Organizatorul va fi mentionat in prezentul regulament sub numele CEZ Vanzare.

Campania se va derula prin intermediul unui tert specializat, respectiv persoana juridica Mediapost Hit Mail S.A., care va intreprinde toate demersurile necesare pentru a asigura buna desfasurare a campaniei, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la aceasta campanie este de acord in mod irevocabil cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, astfel cu sunt detaliati in prezentul Regulament. 

 1. Durata campaniei si aria de desfasurare

Campania  “E-FACTURA la schimb cu timp” va avea loc in perioada 20 noiembrie 2017 - 20 februarie 2018, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare in Centrele de Relatii cu Clientii CEZ din Alexandria, Bailesti, Campulung, Caracal, Craiova, Dragasani, Drobeta-Turnu Severin, Pitesti, Ramnicu Valcea, Rosiori de Vede, Slatina, Targu Jiu, Videle, Timisoara, cat si in mediul online pe http://www.cezinfo.ro/efactura.

 Durata campaniei se poate prelungi automat pana la epuizarea premiilor.

 1. Dreptul la participare

Poate participa la campanie orice client CEZ Vanzare, care are cel putin un contract activ de furnizare de energie electrica cu CEZ Vanzare, indeplineste cerintele prezentului Regulament si a furnizat datele complete solicitate la inscriere.

La campanie nu au dreptul sa participe:

- angajatii companiei CEZ Vanzare, ai companiilor din acelasi grup cu aceasta si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare in cadrul CEZ Vanzare.

- angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea campaniei, cum ar fi Rogalski Damaschin Public Relations SA sau Mediapost Hit Mail S.A., sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora,

- persoanele fizice cu varsta sub 18 ani

- Clientii CEZ Vanzare SA care pana pe data de 20 noiembrie 2017 au avut serviciul de E-factura activ si care dintr-un motiv oarecare au dezactivat optiunea dupa aceasta data, reactivand-o ulterior in timpul campaniei

- Clientii CEZ Vanzare SA care s-au abonat la E-factura in perioada campaniei (20 noiembrie 2017 – 20 februarie 2018), dar care s-au dezabonat inainte de momentul acordarii premiului.

 

 1. Inscrierea si mecanismul campaniei

Inscrierea la campanie se realizeaza ca urmare a acordului exprimat prin abonarea la factura electronica (E-factura) in perioada 20 noiembrie 2017 – 20 februarie 2018, prin utilizarea in acest scop a urmatoarelor canale:

Participantii pot opta pentru una dintre cele 2 modalitati de participare si inscriere la campanie,  respectiv online prin accesarea site-ului www.cezinfo.ro/efactura si offline -  direct la Centrele de Relatii cu Clientii CEZ, astfel:

 1. Inscrierea, participarea si acordarea premiilor online: Inscrierea la campanie se considera valida in cazul in care clientul a completat toate campurile aferente inscrierii, a furnizat toate informatiile necesare abonarii la E-factura, a confirmat link-ul de aderare primit pe adresa de e-mail cu care s-a inscris si este abonat E-factura la momentul validarii si acordarii premiilor. Odata accesat link-ul de aderare primit pe adresa de e-mail cu care s-a inscris, participantul la campanie va fi directionat catre o alta pagina pe website unde, urmand instructiunile, va alege una din cele 9 casute disponibile. Oricare dintre casutele alese va genera aleatoriu un premiu din cele puse la dispozitie in campania online. Premiile se trimit prin curier, in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii castigatorului. Dovada livrarii acestor premii o constituie confirmarea de primire a premiului prin curier, semnata de castigator.
 2. Inscriere, participarea si acordarea premiilor offline: In cazul in care se opteaza pentru participarea la concurs direct in Centrele de Relatii cu Clientii CEZ, dupa parcurgerea etapelor obligatorii de inscriere, clientii care doresc sa participe aleg un loz/un card razuibil si castiga pe loc, garantat unul dintre premiile campaniei.

Lozul/cardul razuibil extras va fi retinut pentru proba si validare de catre respectivul Centru de Relatii cu Clientii CEZ;

Fiecare dintre castigatorii unuia dintre premiile superioare (in afara premiilor constand in brelocuri – mascota), va primi de la personalul de la ghiseu un proces verbal care trebuie semnat de catre ambele parti (participantul castigator si reprezentantul CEZ) si care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii  despre:

-  nume, prenume semnatari

- date minime de identificare castigaror si cod client castigator

- numarul lozului;

- premiul castigat;

- intervalul de predare al premiului

Validarea castigatorilor se va face pe baza unui actului de identitate, valabil la momentul validarii.  

Pe baza unui cod de client, un participant, poate castiga un singur premiu din cele oferite in cadrul campaniei.

Fiecare persoana raspunde pentru corectitudinea datelor furnizate.

Premiile se vor acorda garantat fiecarui participant la campanie iar proportiile castigurilor sunt urmatoarele:

 

 1. Premiile

In cadrul acestei campanii se va acorda grarantat, prin cele doua modalitati de participare de mai sus, urmatoarele premii:

Acordarea si inmanarea premiilor se va face dupa urmatoarea procedura:

a) Premii castigate in Centrele de Relatii cu Clientii

b) Premiile castigate pe site-ul www.cezinfo.ro

Toate premiile castigate online se primesc prin curier in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data validarii castigatorului, doar daca participantul a confirmat abonarea la serviciul E-factura. Dovada livrarii o constituie confirmarea de primire a premiului prin curier.Castigatorii vor fi anuntati in cazul in care stocurile furnizorului vor fi temporar indisponibile si se va stabili de comun acord cu ei o data de livrare ulterioara.

Valoarea totala a premiilor este de 76.220 lei (T.V.A. inclus).

Fiecare participant poate castiga un singur premiu.

Orice alte costuri aditionale premiilor nu vor fi suportate de Organizator si nici de o alta parte implicata in organizarea Campaniei.

Participarea la aceasta Campanie presupune acordul castigatorilor referitor la faptul ca persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator, fara niciun fel de plata aferenta.

Castigatorii pot fi publicati pe site-ul www.cezinfo.ro. Premiile se vor acorda pe baza actului de identitate al castigatorului, a codului sau de client CEZ Vanzare, a calitatii de abonat la serviciul E-factura CEZ Vânzare (se va verifica si valida aceasta calitate la momentul ridicarii premiilor).

In situatia in care la momentul anuntarii castigului, castigatorii declara ca nu accepta premiul, refuza sa furnizeze datele personale solicitate de Organizator sau nu pot fi contactati conform celor mentionate mai sus, acesta va fi invalidat si se va repune in campanie pentru a fi castigat de catre un alt abonat CEZ. In situatia in care, dupa data de incetare a campaniei, vor exista situatii cand nu  vor putea fi acordate premiile,  atunci acestea vor ramane in posesia Organizatorului.

Vor fi invalidati castigatorii in urmatoarele cazuri:

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va acorda nicio despagubire/compensatie in cazul in care castigatorii nu pot intra in posesia premiilor din motive care nu sunt imputabile Organizatorului.

De asemenea, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru probleme, independente de vointa sa, care pot aparea, cum ar fi dar fara a se limita la, defectiuni la produsele oferite. In cazul produselor care beneficiaza de garantie, pentru orice vicii sau defectiuni castigatorii se vor adresa direct producatorului sau service-ului autorizat in conformitate cu certificatul de garantie aferent fiecarui produs.

Existenta sau aparitia oricarei cauze de impiedicare a castigatorilor de a beneficia de premii, cauze independente de organizator nu nasc nicio obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

CEZ Vanzare va depune toata diligenta pentru desfasurarea in bune conditii a campaniei si pentru diminuarea sau inlaturarea oricaror deficiente. Pe toata durata desfasurarii campanieie doritorii pot afla detalii pe site-ul www.cezinfo.ro/efactura.

 

 1. Taxe

Organizatorii se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru respectarea OG nr 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, dupa intrarea premiilor in proprietatea participantului/castigatorului cad exclusiv in sarcina castigatorului.

 1. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei “E-factura la schimb cu timp” este disponibil gratuit oricarui solicitant pe www.cezinfo.ro/efactura si, la cerere, in Centrele de Relatii cu Clientii CEZ.

Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea campaniei, sub conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.cezinfo.ro/efactura.

 

 1. Diverse. Date cu caracter personal.

Prin inscrierea la campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie folosite in scopuri de marketing, reclama si publicitate fara alte obligatii sau plati, in conformitate cu dispozitiile legale in materie, CEZ Vanzare putand sa dezvaluie datele participantilor, partenerilor/colaboratorilor implicati in derularea Tombolei “E-facturala schim cu timp”.

8.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a CEZ Vanzare, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor campaniei.

CEZ Vanzare SA este inregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 4680 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie furnizate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.Prin inscrierea la aceasta campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

8.2 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legale in vigoare privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Participantilor la campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

Persoanele in cauza isi pot exercita drepturile mentionate mai sus, printr-o cerere scrisa, datata, semnata, insotita de o copie lizibila a Cartii de Identitate, care se poate depune personal sau expedia prin posta/curier la sediul Organizatorului din localitatea Craiova, str. Calea Severinului nr.97, Etaj 1, judetul Dolj.


În cerere se va preciza daca se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. CEZ VANZARE va comunica masurile adoptate/informaţiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.

Prin citirea prezentului document, ați fost informat(ă) cu privire la drepturile dumneavoastră astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 677/2001, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa autoritatilor competente.

 1. Alternativele premiului

Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau alte obiecte in schimbul acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiului.

Premiul revine castigatorului desemnat si nu poate fi transmis unor terte persoane.

 1. Modificarea si incetarea campaniei

Campania inceteaza de drept la finalul perioadei anuntate pentru desfasurarea ei. Poate inceta si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie. Organizatorul poate modifica oricand prezentul regulament, sub conditia informarii participantilor la campanie despre modificarile intervenite, prin afisarea pe site-ul www.cezinfo.ro/efactura.

 1. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

 

Anexa

Adresele Centrelor de Relatii cu Clientii CEZ

Denumire Centre de Contact

 

Detalii adresa

 

Program de lucru

CRC Alexandria

Alexandria, str. Dunarii, nr. 145, jud. Teleorman

L-V, 08:00-17:00

CRC Bailesti

Bailesti, str. Victoriei, nr. 98, jud. Dolj    

L-V, 08:00-16:00

CRC Campulung

Campulung, str. Nicolae Iorga, bl. 3, sc. A, ap. 3, jud. Arges

L-V, 08:00-16:00

CRC Caracal

Caracal, str. Piata Victoriei, bl. 1ABC, parter, jud. Olt

L-V, 08:00-16:00

CRC Craiova

Craiova, str. Calea Severinului, nr. 97, jud. Dolj

L-V, 08:00-17:00

CRC Dragasani

Dragasani, str. Gherea, nr. 414, bl. T3, sc. E, parter, jud. Valcea

L-V, 08:00-16:00

CRC Dr.Tr. Severin

Drobeta-Turnu Severin, b-dul Revolutiei, Nr. 19, jud. Mehedinti  

L-V, 08:00-17:00

CRC Pitesti

Pitesti, str. Darzu, nr. 1A, jud. Arges

L-V, 08:00-17:00

CRC Ramnicu Valcea

Ramnicu Valcea, str. Stirbei Voda, nr. 7, jud. Valcea

L-V, 08:00-17:00

CRC Rosiori de Vede

Rosiori de Vede, str. Oituz, nr. 11, jud. Teleorman

L-V, 08:00-16:00

CRC Slatina

Slatina, str. Primaverii, nr. 18B, jud. Olt

L-V, 08:00-17:00

CRC Targu Jiu

Targu Jiu, str. G-ral Gh. Magheru, bl. 6, parter, jud. Gorj

L-V, 08:00-17:00

CRC Videle

Videle, str. Aleea FRE, nr. 1, cam. P03, jud. Teleorman

L-V, 08:00-16:00

 

 

Act aditional 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI "E-factura la schimb cu timp"

 1. Organizatorul campaniei
  Organizatorul campaniei “E-factura la schimb cu timp" este CEZ Vanzare S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in localitatea Craiova, str. Calea Severinului nr.97, Etaj 1, judetul Dolj, codul postal 200769, telefon 0251/216001, fax 0251216002, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj la nr. J16/517/2007, cod fiscal RO-21349608, licenta ANRE pentru furnizarea energiei electrice nr. 776/15.03.2007, cont bancar RO23BRDE170SV28511971700 la BRD-Suc. Craiova, reprezentata prin Cornelia Szabo, Director Executiv, Presedinte al Directoratului si Marius Campeanu, Membru al Directoratului.

  Organizatorul va fi mentionat in prezentul regulament sub numele CEZ Vanzare.

  Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la aceasta campanie este de acord in mod irevocabil cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, astfel cu sunt detaliati in prezentul Regulament.

 2. Durata campaniei si aria de desfasurare
  Perioada de desfășurare a campaniei “E-FACTURA la schimb cu timp" se prelungește până la data de 5 martie 2018. Restul prevederilor rămân neschimbate.

  Modificat azi, 20 februarie 2018, conform prevederilor art. 2 al Regulamentului Campaniei "E-factura la schimb cu timp".