REGULAMENTUL TOMBOLEI
“E-FACTURA ITI UTILEAZA CASA”

 1. Organizatorul tombolei

Organizatorul tombolei “E-factura iti utileaza casa” este CEZ Vanzare S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in localitatea Craiova, str. Calea Severinului nr.97, Etaj 1, judetul Dolj, codul postal 200769, telefon 0251/216001, fax 0251216002, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj la nr. J16/517/2007, cod fiscal RO-21349608, licenta ANRE pentru furnizarea energiei electrice nr. 776/15.03.2007, cont bancar RO23BRDE170SV28511971700 la BRD-Suc. Craiova, reprezentata prin Cornelia Szabo, Director Executiv, Presedinte al Directoratului si Marius Campeanu, Membru al Directoratului.

Organizatorul va fi mentionat in prezentul regulament sub numele CEZ Vanzare.

Tombola se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la aceasta tombola este de acord irevocabil cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia.

 

 1. Durata tombolei si aria de desfasurare

Tombola “E-factura iti utileaza casa” va avea loc in perioada 10 mai – 10 iulie 2017, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare in Centrele de Relatii cu Clientii CEZ din Alexandria, Bailesti, Campulung, Caracal, Craiova, Dragasani, Drobeta-Turnu Severin, Pitesti, Ramnicu Valcea, Rosiori de Vede, Slatina, Targu Jiu, Videle si online pe http://www.cezinfo.ro/efactura.

 

 1. Dreptul la participare

Poate participa la tombola orice client CEZ Vanzare, care are cel putin un contract activ de furnizare de energie electrica cu CEZ Vanzare, care indeplineste cerintele prezentului Regulament si a furnizat datele complete cerute la inscriere.

La tombola nu au dreptul sa participe:

- angajatii si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare in cadrul CEZ Vanzare, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora,

- persoanele fizice cu varsta sub 18 ani.

 

 1. Inscrierea si mecanismul tombolei

Inscrierea la tombola se realizeaza urmare a acordului exprimat prin abonarea la factura electronica (e-factura) in perioada 10 mai – 10 iulie 2017, utilizand oricare din urmatoarele canale:

Inscrierea la tombola se considera valida in cazul in care clientul a completat toate campurile, a furnizat toate informatiile necesare abonarii la e-factura, a confirmat link-ul de aderare primit pe adresa de e-mail cu care s-a inscris si este in continuare abonat e-factura in momentul tragerii la sorti si acordarii premiilor.

Un participant, pe baza unui cod de client, poate castiga un singur premiu din cele oferite la tombola. Daca acelasi cod de client este extras de doua ori, se va repeta extragerea pentru premiul repesctiv pana cand este extras un cod de client nou.iecare persoana raspunde pentru corectitudinea datelor furnizate.

Tragerea la sorti a castigatorilor va avea loc in data de 01 august 2017, in prezenta unui notar public. La tragerea la sorti vor participa numai acele inscrieri care sunt valabile, in conditiile stabilite conform prezentului regulament.Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, in scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore inaintea desfasurarii tragerii la sorti.

 1. Premiile

In cadrul acestei campanii publicitare se va acorda prin tragere la sorti:

 

Valoarea totala a premiilor este de 12.850 lei (TVA inclus).

Fiecare participant poate castiga un singur premiu oferit prin tragere la sorti .

Orice alte costuri aditionale premiilor nu vor fi suportate de Organizator si nici de a alta parte implicata in organizarea Campaniei.

Tragerea la sorti si predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acordul castigatorilor referitor la faptul ca persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator fata niciun fel de plata aferenta.

In cadrul tragerii la sorti vor fi extrageri, dupa cum urmeaza: mai intai se vor extrage castigatorii premiilor constand intr-un televizor SUHD Curbat Smart Samsung, 5 masini de spalat vase Beko si 50 de becuri inteligente dupa care se va extrage cate o rezerva pentru fiecare premiu acordat (pentru cazul in care castigatorul nu este apt sa beneficieze de premiu, refuza premiul sau nu a indeplinit/a incalcat in totalitate/o parte din termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial).

Castigatorii vor fi anuntati prin e-mail si publicati pe site-ul www.cezinfo.ro in maximum 10 zile lucratoare de la data extragerii. Premiul cel mare si cele 50 de becuri se vor ridica din Centrele de Relatii cu Clientii CEZ, in termen de 15 zile lucratoare de la anuntarea castigatorilor, pe baza actului de identitate al castigatorului, a codului sau de client CEZ Vanzare, acalitatii de abonat la E-factura CEZ (se va verifica si valida aceasta calitate la momentul ridicarii premiilor) si a unui proces verbal de predare-primire semnat de ambele parti. Cele 5 masini de spalat vasele se vor livra prin intermediul curierului, la adresa de domiciliu oferita de catre castigator organizatorilor, pe baza actului de identitate al castigatorului.

In situatia in care la momentul anuntarii prin email, castigatorii declara ca nu accepta premiul, refuza sa furnizeze datele personale solicitate de Organizator sau nu pot fi contactati conform celor mentionate mai sus, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve, in ordinea desemnarii acestora. Se va urmari acelasi procedeu de validare ca si in cazul castigatorilor initiali. In situatia in care si rezervele vor fi invalidate, atunci premiile nu se va mai acorda si vor ramane in posesia Organizatorului.

Vor fi invalidati castigatorii in urmatoarele cazuri:

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va acorda nicio despagubire/compensatie in cazul in care castigatorii nu pot intra in posesia premiilor.

 

 

Acordarea marelui premiu

Castigatorul marelui premiu – un televizor SUHD Curbat Smart Samsung va fi contactat telefonic pentru stabilirea detaliilor privind intrarea in posesia premiului. In situatia in care castigatorul nu raspunde la telefon, i se va trimite o adresa via e-mail prin care va fi informat de faptul ca este castigatorul voucherului. Castigatorul este obligat sa contacteze CEZ Vanzare in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii adresei de informare. In cazul in care Organizatorul nu este contactat in termenul precizat, castigatorul pierde dreptul de a ridica premiul si se apeleaza la rezerva, urmand aceeasi procedura.

De asemenea, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru probleme, independente de vointa sa, care pot aparea, cum ar fi dar fara a se limita la, defectiuni la produsele oferite. In cazul produselor sau a celor care beneficiaza de garantie, pentru orice vicii sau defectiuni castigatorii se vor adresa direct producatorului sau service-ului autorizat in conformitate cu certificatul de garantie aferent fiecarui produs.

Existenta sau aparitia oricarei cauze de impiedicare a castigatorilor de a beneficia de premii, cauze independente de organizator nu nasc nicio obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

CEZ Vanzare va depune toata diligenta pentru desfasurarea in bune conditii a tombolei si pentru diminuarea sau inlaturarea oricaror deficiente. Pe toata durata desfasurarii tombolei doritorii pot afla detalii pe site-ul www.cezinfo.ro/efactura.

 

 1. Taxe

Organizatorii se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru respectarea OG nr 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, dupa intrarea in proprietatea participantului/castigatorului cad exclusiv in sarcina castigatorului.

 1. Regulamentul tombolei

Regulamentul tombolei “E-factura iti utileaza casa” este disponibil gratuit oricarui solicitant pe www.cezinfo.ro/efactura si, la cerere, in Centrele de Relatii cu Clientii CEZ.

Tombola poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea tombolei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.cezinfo.ro/efactura.

 

 1. Diverse. Date cu caracter personal.

Prin inscrierea la tombola, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie folosite in scopuri de marketing, reclama si publicitate fara alte obligatii sau plati, in conformitate cu dispozitiile legale in materie, CEZ Vanzare putand sa dezvaluie datele participantilor, partenerilor/colaboratorilor implicati in derularea Tombolei “E-factura iti utileaza casa”.

8.1 Prin inscrierea si participarea la Tombola, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a CEZ Vanzare, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Tombolei „E-factura iti utileaza casa”.

CEZ Vanzare SA este inregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 4680 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie furnizate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.Prin inscrierea la aceasta Tombola, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

8.2 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Tombolei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Participantilor la Tombola le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

Persoanele in cauza isi pot exercita drepturile mentionate mai sus, printr-o cerere scrisa, datata, semnata, insotita de o copie lizibila a Cartii de Identitate, care se poate depune personal sau expedia prin posta/curier la sediul Organizatorului din localitatea Craiova, str. Calea Severinului nr.97, Etaj 1, judetul Dolj.
În cerere se va preciza daca se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. CEZ VANZARE va comunica masurile adoptate/informaţiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.

8.4. Organizatorul se obliga sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Tombolei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp.

Prin citirea prezentului document, ați fost informat(ă) cu privire la drepturile dumneavoastră astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 677/2001, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa autoritatilor competente.

 

 1. Alternativele premiului

Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau alte obiecte in schimbul acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiului.

Premiul revine castigatorului desemnat si nu poate fi transmis unor terte persoane.

 

 1. Modificarea si incetarea tombolei

Tombola inceteaza de drept la finalul perioadei anuntate pentru desfasurarea ei. Poate inceta si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Tombola. Organizatorul poate modifica oricand prezentul regulament, cu conditia informarii participantilor la tombola despre modificarile intervenite, prin afisarea pe site-ul www.cezinfo.ro/efactura.

 1. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

Anexa

Adresele Centrelor de Relatii cu Clientii CEZ

Denumire Centre de Contact

 

Detalii adresa

 

Program de lucru

CRC Alexandria

Alexandria, str. Dunarii, nr. 145, jud. Teleorman

L-V, 08:00-17:00

CRC Bailesti

Bailesti, str. Victoriei, nr. 98, jud. Dolj    

L-V, 08:00-16:00

CRC Campulung

Campulung, str. Nicolae Iorga, bl. 3, sc. A, ap. 3, jud. Arges

L-V, 08:00-16:00

CRC Caracal

Caracal, str. Piata Victoriei, bl. 1ABC, parter, jud. Olt

L-V, 08:00-16:00

CRC Craiova

Craiova, str. Calea Severinului, nr. 97, jud. Dolj

L-V, 08:00-17:00

CRC Dragasani

Dragasani, str. Gherea, nr. 414, bl. T3, sc. E, parter, jud. Valcea

L-V, 08:00-16:00

CRC Dr.Tr. Severin

Drobeta-Turnu Severin, b-dul Revolutiei, Nr. 19, jud. Mehedinti  

L-V, 08:00-17:00

CRC Pitesti

Pitesti, str. Darzu, nr. 1A, jud. Arges

L-V, 08:00-17:00

CRC Ramnicu Valcea

Ramnicu Valcea, str. Stirbei Voda, nr. 7, jud. Valcea

L-V, 08:00-17:00

CRC Rosiori de Vede

Rosiori de Vede, str. Oituz, nr. 11, jud. Teleorman

L-V, 08:00-16:00

CRC Slatina

Slatina, str. Primaverii, nr. 18B, jud. Olt

L-V, 08:00-17:00

CRC Targu Jiu

Targu Jiu, str. G-ral Gh. Magheru, bl. 6, parter, jud. Gorj

L-V, 08:00-17:00

CRC Videle

Videle, str. Aleea FRE, nr. 1, cam. P03, jud. Teleorman

L-V, 08:00-16:00