...

Termene şi condiţii

Ce este E-factura?

E-factura este un nou serviciu creat special pentru tine, prin care este asigurat procesul de trasmitere-recepţie a facturii curente CEZ VÂNZARE, folosind: un fişier PDF ce conţine factura, programul Adobe Reader instalat pe calculatorul de receptie pentru a putea deschide fisierul, internetul ca mijloc de transmitere, căsuţa ta de email validă pentru securitatea recepţiei fişierului (accesibilă numai de tine cu nume utilizator şi parolă proprii, securizate) şi conexiunea ta la internet ca mijloc de recepţie a fişierului.

Odată ce ai aderat la acest nou serviciu, nu vei mai primi factura curentă CEZ VÂNZARE pe suport hârtie. De asemenea, în situaţia în care nu ai achitat contravaloarea facturilor emise pentru locurile de consum pe care le deţii şi ai acceptat serviciile E-factura, vei primi preavizul pentru neplată în format electronic. Vei putea reveni oricând la primirea facturii şi preavizului pentru neplată tipărite pe suport hârtie, fără costuri suplimentare. Reactivarea acestei opţiuni se va realiza în termen de maxim 30 de zile de la data la care noi primim solicitarea ta, în acest sens.

Atentie! Pentru orice altă factură emisă către tine de alta entitate a Grupului CEZ în România, se vor folosi canalele tradiţionale de transmitere (poşta, respectiv Centrele de Relaţii cu Clienţii CEZ ROMÂNIA).

Care sunt principalele beneficii ale noului serviciu?

În zilele noastre, suntem permanent tentaţi de a înlocui procesarea tradiţională a activităţilor curente cu procesarea lor automatizată, utilizând internetul. De aceea, am inclus în E-factura tot ceea ce este necesar pentru a răspunde cât mai bine acestei tendinţe, rezultând astfel un set de beneficii ale noului serviciu, dintre care cele mai importante sunt:

 • Accesul în timp real la informaţii – posibilitatea vizualizării facturii de către tine imediat ce aceasta este disponibilă în acest sens, precum şi a preavizului pentru neplata în termen a facturilor emise (dacă va fi cazul).
 • Reducerea duratei de transmitere - recepţie a facturii şi preavizelor pentru neplată – scăderea timpului de distribuire fizică la minim şi oferirea posibilităţii de rezolvare a oricărei neconcordanţe, în cel mai scurt timp.
 • Rapiditate în luare deciziei – odată ce factura ţi-a fost comunicată ai posibilitatea luării deciziei de efectuare a plăţii în acel moment sau conform termenului de plată menţionat în cuprinsul acesteia, ţinând cont de disponibilităţile tale financiare. Ȋn situaţia neachitării facturilor la termenele de plată menţionate în cuprinsul acestora îţi vom reaminti acest lucru prin preavizul pentru neplată electronic.
 • Gratuitatea serviciului – CEZ VÂNZARE nu percepe niciun cost suplimentar la factura pentru acest nou serviciu.
 • Arhivarea electronică a facturilor cu impact minim asupra mediului - posibilitatea de gestionare numai electronică a facturilor (fără a utiliza hârtia ca suport) şi protejare astfel, a mediul înconjurător.

Ce trebuie să faci?

 • Completează cererea de aderare la serviciu E-factura cu date tale personale şi de identificare a calităţii de titular de contract CEZ VÂNZARE (cod client).
 • Menţionează în cererea de aderare adresa ta validă de email. Comunicarea în scris a adresei de email trebuie facută în modul cel mai exact posibil, garantându-ne lizibilitatea, veridicitatea şi corectitudinea ei. Atenţie! În caz de eroare CEZ VÂNZARE nu poate fi responsabilă de netransmiterea facturii.
 • Bifează opţiunea ta de aderare la factura şi preavizul electronic.
 • Notifică-ne de fiecare dată când intervin modificări legate de adresa ta de email.
 • Verifică-ţi periodic email-ul pentru a urmării primirea facturii curente şi a notificărilor noastre. Atenţie! Asigură-te permanent că ai spaţiu suficient în căsuţa de email pentru primirea corespondenţei. Factura se consideră primită în momentul în care CEZ VÂNZARE transmite email-ul ce are ataşat un exemplar al acesteia.
 • Obligativitatea de plată a facturii curente emisă de CEZ VÂNZARE este independentă de vizualizarea sau nu a facturii si/sau email-ului.

Ce vom face noi?

 • Vom analiza cererea ta de aderare la E-factura CEZ VÂNZARE.
 • Iţi vom activa E-factura CEZ VÂNZARE, dacă sunt îndeplinte toate condiţiile de aderare menţionate mai sus.
 • Iţi vom trimite periodic email de notificare ce va conţine factura curentă (la data emiterii facturii) şi preavizul pentru neplată (dacă este cazul), în formate electronice, la adresa de email specificată de tine în cererea de aderare.

Atentie! CEZ VÂNZARE nu poate fi trasă la răspundere de utilizarea defectuoasă a serviciului în sensul în care clientul furnizează unei alte persoane informaţiile primite. Este datoria clientului să se protejeze şi să nu comunice unei terţe persoane, pentru nici un motiv, informaţiile pe care le primeşte.

CEZ VÂNZARE S.A. este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P sub nr. 4680/2007