Drepturile Persoanei Vizate

In calitate de persoana vizata beneficiati de o serie de drepturi specifice garantate de Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) si legislatia in vigoare in Romania privind protectia datelor cu caracter personal. 
 
Va rugam sa aveti in vedere ca drepturile prevazute de GDPR nu sunt absolute si exista anumite conditii si limite in care vi le puteti exercita.
Persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul activitatilor noastre  specifice (ex. clientii si potentialii clienti, salariatii, colaboratorii/furnizorii persoane fizice, etc.) au dreptul de a primi din partea noastra informatii despre operatiunile de prelucrare efectuate in calitatea noastra de operator de date. Datele cu caracter personal pot fi colectate direct de la dumneavoastra sau indirect, din surse terte.
Astfel, respectam acesta obligatie informand persoanele vizate (inclusiv in format electronic) intr-un limbaj clar si simplu, transparent si concis. In functie de calitatea pe care o detineti, vi se va pune la dispozitie o nota de informare despre modul cum va prelucram datele cu caracter personal.
Dreptul este prevazut de art. 13 si art. 14 din GDPR.
Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare a faptului ca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc.
In cazul in care confirmam faptul ca detinem datele dumneavoastra cu caracter personal, aveti dreptul sa le accesati si sa obtineti o serie de informatii suplimentare relevante, cum ar fi: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal utilizate, eventualele categorii de destinatari ai datelor, perioada de stocare, sursa colectarii datelor si drepturile dumneavoastra in legatura cu datele, precum si alte categorii de informatii prevazute in art. 15 (1) din GDPR.
Trebuie sa aveti in vedere ca dreptul de acces nu este unul absolut, in sensul ca exercitarea acestuia de catre dumneavoastra nu trebuie sa afecteze drepturile si libertatile altor persoane. In cazul in care consideram ca cererea de acces afecteaza drepturile altor persoane, va vom raspunde in acest sens.
Dreptul este prevazut de art. 15 din GDPR.
Dispuneti de posibilitatea de a obtine din partea operatorului de date, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau, eventual, completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplet inregistrate in evidentele noastre interne.
Cu toate acestea, pentru a va analiza cererea, exista posibilitatea sa va solicitam o serie de informatii suplimentare in functie de scopul in care prelucram aceste date. De exemplu, daca sunteti clientul nostru si ne comunicati ca seria si numarul cartii dumneavoastra de identitate prelucrate nu mai sunt de actualitate, vom avea nevoie sa ne prezentati noul act de identitate pentru a putea confirma exactitatea informatiei.
Dreptul este prevazut de art. 16 din GDPR.

Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele cu caracter personal pe care le prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 2. va opuneti prelucrarii din motive legate de situatia dumneavoastra particulara;
 3. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 4. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine,
  cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:
 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;
 • in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; 
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

Cu titlu de exemplificativ precizam ca, in cazul in care sunteti clientul nostru, nu va putem sterge toate datele cu caracter personal deoarece unele dintre datele dumneavoastra ne sunt necesare pentru a va putea furniza servicii, respectiv pentru a ne indeplini obligatiile la care suntem supusi conform legislatiei din domeniul energiei sau celei financiar-contabile.                                                                                       

Dreptul este prevazut de art. 17 din GDPR.

Aveti posibilitatea sa ne solicitati sa restrictionam prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal atunci cand:

 • contestati exactitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucram, pe perioada cat verificam exactitatea datelor;
 • prelucrarea datelor este nelegala, insa in loc sa cereti stergerea datelor cu caracter personal doriti restrictionarea prelucrarii acestora;
 • datele cu caracter personal nu ne mai sunt necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost prelucrate, dar ne solicitati acele date pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • v-ati opus prelucrarii conform art. 21 din GDPR si solicitati restrictionare pe timpul cat verificam daca primeaza interesul nostru legitim pentru prelucrare.

 

In cazul in care am dat curs solicitarii dumneavoastra de restrictionare a prelucrarii, va vom informa inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.
Va rugam sa aveti in vedere ca nu vom aplica in mod automat restrictionarea datelor, daca dumneavoastra nu ne cereti in mod expres acest lucru prin solicitarea transmisa.
Dreptul este prevazut de art. 18 din GDPR.
In cazul in care prelucram datele fie in baza consimtamantului dumneavoastra, fie pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a face demersuri inainte de incheierea unui contract la cererea dumneavoastra, beneficiati de dreptul de a obtine de la noi datele dumneavoastra într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.
Confom GDPR, nu va puteti exercita dreptul la portabilitate in dauna drepturilor si libertatilor altora. 
Dreptul este prevazut de art. 20 din GDPR.
In cazul in care prelucrarea de date nu se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui tert, puteti obiecta in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara. Insa, daca interesul nostru legitim prevaleaza fata de drepturile si libertatile dumneavoastra avem dreptul sa continuam prelucrarea datelor.
Puteti obiecta in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. 
Dreptul este prevazut de art. 21 din GDPR.
Acest drept este aplicabil in cazul in care procesul decizional individual automatizat produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza intr-o masura semnificativa.
Dreptul este prevazut de art. 22 din GDPR.
Daca aveti o nemultumire cu privire la modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati pentru a va putea solutiona problema. De asemenea, puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor www.dataprotection.ro.
Dreptul este prevazut de art. 77 din GDPR.

Va rugam sa retineti urmatoarele aspecte de interes, ce tin de modalitatea de analiza si raspuns la cererea de exercitare de drepturi:

Vom depune toate diligentele pentru a va raspunde la cererea adresata, in termen de o luna de zile. Aceasta perioada poate fi prelungita din cauza unor motive legate de dreptul legal specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastra cu o perioada aditionala maxima de doua luni. In orice caz, daca termenul legal de raspuns va fi prelungit, atunci va vom informa in privinta noului termen si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.
 
In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra cu caracter personal din cauza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea de acces, va vom comunica motivul acestui refuz.
 
In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica in bazele noastre de date interne din cauza  elementelor de identificare insuficiente pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
 
Pentru a va exercita drepturile, avem rugamintea sa ne contactati in scris la detaliile de contact oferite in sectiunea Responsabilul cu Protectia Datelor Personale.