Documente utile pentru clienti noncasnici

index 2

Doresti sa semnezi un contract nou de energie electrica?

Vezi mai jos ce documente sunt necesare:

*Documentele se depun in copie, semnate si stampilate, conform cu originalul.

fire

Doresti sa semnezi un contract nou de gaze naturale?

Vezi mai jos ce documente sunt necesare:

 • Copie CI administrator si CUI firma;
 • Cont bancar de virament si denumirea bancii prin care consumatorul deruleaza platile;
 • Actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum;
 • Acordul de acces;
 • Acordul scris al proprietarului de drept pentru incheierea contractului de furnizare, daca aceasta mentiune nu se regaseste inscrisa in actul de detinere a spatiului, in cazul in care solicitantul persoana juridica are calitatea de chirias/concesionar sau alta calitate similara si atesta un drept de folosinta temporara a locului de consum printr-un act incheiat cu proprietarul;
 • Necesarul de consum aferent perioadei de livrare, defalcat pe luni;

*Documentele se depun in copie, semnate si stampilate, conform cu originalul.

editing

Doresti sa modifici consumul estimat la energia electrica?

In cazul in care constati diferente notabile intre consumul lunar estimat si cel real, poti corecta acest lucru foarte usor. Tot ce trebuie sa faci este sa completezi formularul aferent categoriei de clienti din care faci parte, cu cantitatile lunare pe care le consideri corecte, respectiv: 

 • pentru clientii noncasnici si cei inactivi cu o singura zona orara se completeaza formularul acesta;
 • pentru clientii noncasnici eligibili se completeaza formularul acesta

Formularul completat, semnat si stampilat se va depune prin unul din urmatoarele canale de comunicare:

 • online, aici
 • direct, in oricare Centru de Relatii cu Clientii CEZ
 • prin servicii de corespondenta, la adresa: CEZ Vanzare SA, localitatea Targu-Jiu, Strada Depozitelor, numarul 2, judetul Gorj, cod postal 210238
 • prin fax, la numarul: 0248524834/ 0248524832

Solicitarea ta va fi operata in termen de 20 de zile de la receptionarea acestei Conventii de Consum.