Documente utile pentru clienti noncasnici

index 2

Doresti sa semnezi un contract nou de energie electrica?

Vezi mai jos ce documente sunt necesare:

*Documentele se depun în copie, semnate şi ştampilate, conform cu originalul.

fire

Doresti sa semnezi un contract nou de gaze naturale?

Vezi mai jos ce documente sunt necesare:

 • Copie CI administrator și CUI firmă;
 • Cont bancar de virament şi denumirea băncii prin care consumatorul derulează plăţile;
 • Actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum;
 • Acordul de acces;
 • Acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de deţinere a spaţiului, în cazul în care solicitantul persoană juridică are calitatea de chiriaş/concesionar sau altă calitate similară şi atestă un drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul;
 • Necesarul de consum aferent perioadei de livrare, defalcat pe luni;

*Documentele se depun în copie, semnate şi ştampilate, conform cu originalul.

editing

Doresti sa modifici consumul estimat la energia electrica?

In cazul in care constati diferente notabile intre consumul lunar estimat si cel real, poti corecta acest lucru foarte usor. Tot ce trebuie sa faci este sa completezi formularul aferent categoriei de clienti din care faci parte, cu cantitatile lunare pe care le consideri corecte, respectiv: 

 • pentru clientii noncasnici si cei inactivi cu o singura zona orara se completeaza formularul acesta;
 • pentru clientii noncasnici eligibili se completeaza formularul acesta

Formularul completat, semnat si stampilat se va depune prin unul din urmatoarele canale de comunicare:

 • online, aici
 • direct, in oricare Centru de Relatii cu Clientii CEZ
 • prin servicii de corespondenta, la adresa: CEZ Vanzare SA, localitatea Targu-Jiu, Strada Depozitelor, numarul 2, judetul Gorj, cod postal 210238
 • prin fax, la numarul: 0248524834/ 0248524832

Solicitarea ta va fi operata in termen de 20 de zile de la receptionarea acestei Conventii de Consum.