Regulamentul competitiei

Solicitantii eligibili sunt exclusiv organizatii neguvernamentale, fara scop lucrativ, infiintate legal, si cu sediul in comunitatile in care editia 2021 a programului #AdapostCuEnergie se implementeaza. Organizatiile trebuie sa aiba personalitate juridica, sa fie persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial, constituite, organizate si administrate in conformitate cu prevederile legislatiei care guverneaza organizatiile neguvernamentale fara scop lucrativ, din Romania (OG 26/2000 si legea 21/1924 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare), si anume asociatii, fundatii sau federatii.

Aplicantii pot propune si implementa proiecte exclusiv in localitatile incluse in editia 2021 a programului #AdapostCuEnergie, din judetele Arges, Dolj, Gorj, Olt, Valcea, Mehedinti si Teleorman. Proiectele pot viza una sau mai multe localitati din judetele de mai sus, mentionate la sectiunea Aria de implementare / Unde se implementeaza programul/Judete si localitati unde se implementeaza programul. Nu se vor finanta proiecte care implementeaza activitati in cadrul mai multor judete incluse in editia 2021 a programului #AdapostCuEnergie.

Proiectele depuse trebuie sa vizeze exclusiv ca beneficiari finali individuali clienti CEZ Vanzare. Ca atare, aplicantii vor trebui sa completeze un formular separat (Anexa 3) in care vor trece codurile de client ale beneficiarilor individuali finali ai proiectului implementat, formular care va dovedi calitatea acestora de clienti CEZ Vanzare.

Aplicantul trebuie sa completeze formularul de aplicatie, insotit de documentele/anexele aferente dosarului de aplicatie si sa le trimita completate corect si complet, in termenul limita stabilit, respectiv 14 iunie 2021, pana la ora 23.59, exclusiv la adresa de e-mail adapostcuenergie@csrnest.ro. Toata documentatia aferenta dosarului de aplicatie poate fi descarcata de pe www.cezinfo.ro/adapost-cu-energie/inscriere-in-competitie/

Proiectul/proiectele propuse spre finantare se inscriu in una dintre in directiile strategice aferente anului 2021.

Proiectele propuse spre finantare vor fi expediate exclusiv in format electronic la adresa: AdapostCuEnergie@csrnest.ro, iar fiecare propunere va primi cate un numar de intregistrare. Proiectele propuse pentru finantare, transmise prin orice alte mijloace (de exemplu prin posta/curier) sau pe o alta adresa de E-mail decat AdapostCuEnergie@csrnest.ro nu vor fi luate in considerare.

Aplicantul poate sa includa in proiectul/proiectele propuse, unul sau mai multi parteneri locali (autoritate publica locala si institutie de invatamant). Solicitantul va prezenta un acord de parteneriat care sa reflecte parteneriatul cu institutiile de invatamant/autoritatile publice locale. Acordul de parteneriat trebuie incheiat corect, conform Anexei 2 si trebuie sa evidentieze distinct rolul si responsabilitatile fiecarei parti, precum si valoarea adaugata pe care acesta o aduce proiectului propus spre finantare. Atat finantatorul (CEZ Vanzare), cat si administratorul programului (Asociatia CSR Nest) incurajeaza incheierea de parteneriate intre ONG-urile aplicante si institutiile de invatamant/autoritatile publice locale, pentru derularea proiectului propus spre finantare. Parteneriatul dintre aplicanti si autoritatile publice locale si institutiile de invatamant poate viza aspecte precum colaborarea in identificarea grupurilor tinta si/sau in sustinerea implementarii si/sau dezvoltarea unor activitati din proiect care se inscriu in directiile strategice.

CV-urile membrilor cheie ale echipei de proiect implicate trebuie sa insoteasca fiecare candidatura (proiect). Suma maxima ce poate fi solicitata de aplicant este de 39.000 RON pentru un proiect;

Un aplicant poate depune maximum 2 cereri de finantare, cate una pentru fiecare directie strategica a programului de responsabilitate “#AdapostCuEnergie”.

Documentele aferente aplicatiei pentru candidatura vor fi completate doar in limba romana. Acolo unde formularul o cere, se va semna de catre persoana autorizata si se va indica data si aplica stampila. Ulterior, formularul va fi trimis in format PDF la adresa de email AdapostCuEnergie@csrnest.ro.

Perioada de implementare a proiectului nu trebuie sa depaseasca data de 30 noiembrie 2021. Proiectul/proiectele pentru care sa realizeaza aplicatia nu beneficiaza la momentul depunerii de o finantare din partea unei alte institutii publice, societati comerciale, persoane fizice sau autoritati publice;

Proiectul propus se implementeaza doar in comunitatea/comunitatile din cadrul celor 7 judete, respectiv:

regulament judete

Arges: Pitesti, Curtea de Arges, Campulung

Dolj: Craiova, Bechet, Filiasi, Bailesti

Gorj: Targu Jiu

Olt: Slatina, Corabia, Caracal

Valcea: Ramnicu Valcea, Horezu, Dragasani, Calimanesti

Mehedinti: Drobeta Turnu Severin, Orsova, Baia de Arama, Vanju Mare

Teleorman: Alexandria, Videle, Rosiorii de Vede

Proiectele prin scop si continut, trebuie sa respecte normele legale si sa nu contravina celor sociale, etice, morale etc.

Programul #AdapostCuEnergie nu sustine proiecte politice, religioase, comerciale si nici organizatii/ institutii avand astfel de obiective.

Nota: Proiectele care nu respecta ori nu indeplinesc toate conditiile mentionate mai sus nu vor fi luate in considerare sau vor fi respinse. Proiectele declarate necastigatoare vor primi feedback scris din partea Administratorului programului #AdapostCuEnergie.

Inapoi la pagina principala

Aplicanti eligibili